0

1) Bir yaz tatilinde, babamın bir dostunun yanında çalışma denemesi yapmıştım. Harçlığımı ilk aldığımda beni görmeliydiniz. İlk küçük kazancım, benim gözümde milyarlardan daha değerliydi. Çünkü yorularak kazandığım bu parayı hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nasıl harcayacağıma karar vermem zor oldu. Harcadığımda aldığım tatsa bambaşkaydı. Çalışkanlığımın ispatıydı
bu. Alın terimin belgesiydi.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışkan kişi zamanın nasıl geçtiğini anlamaz.
B) En tatlı kazanç, insanın kendi çabasıyla elde ettiğidir.
C) Kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ayrılmalıdır.
D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha zordur.

2) Öğretmen, masal adası Seylan’ı anlatıyordu. Seylan Adası, haritada su damlası kadar küçük görünüyordu. Neler neler anlatmıyordu ki öğretmen!.. Maymunlar, filler, muzlar, dünyanın en iyi çayları, çeşit çeşit yemişler, adını bile duymadığımız bitkiler... Ama en çok hoşumuza giden, adanın sıcak oluşuydu. Bütün bir yıl ne çizme ne palto ne
şapka ne atkı... Serbestçe gez gezebildiğin kadar. Oduna da kömüre de gerek yok. Doğrusu tam yaşanacak yermiş Seylan Adası.
Bu parçaya göre Seylan Adası’nın “tam yaşanacak bir yer” olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahatça gezilebilecek kadar küçük olması                   
B) Doğal hayatının bozulmadan devam etmesi
C) İçinde birçok hayvan türünün bulunması                      
D) Yaz mevsiminin yıl boyu sürmesi

3)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin“kaplamak” anlamı yoktur?
A) Dağ başını duman almış.                                                
B) Şehri sis bürüdü.                                                          
C) Tarlayı yabani otlar sardı.                                                  
D) Kalabalık sokağa doldu.

4) Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın yıkılır. Çünkü zemin gevşektir.
Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önemli eserlerde kaliteli malzeme kullanmak gerekir. 
B) Önemli işler bazı zararları göze almayı gerektirir.
C) Bir eserin kalıcılığı mükemmel olmasına bağlıdır.                                                                             
D) Her iş öncelikle sağlam bir temele dayanmalıdır

5)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?
A) duygu     B) üzüntü      C) sevinç       D) korku

6) Aşağıdakilerden hangisi kılış fiilidir?
A) Masayı çiziyordu.                                                        
B) Horul horul uyuyordu.                                             
C) Yapraklar dökülüyordu.                                                        
D) Yağmur yağıyordu.

7) “Kötü” sözcüğünü aşağıdaki çocuklardan hangisi “zararlı, tehlikeli” anlamında kullanmıştır?                                                               
A) Bu kalem gerçekten kötü.                                                     
B) Yazılı kâğıdım kötüydü.                                              
C) Burada kötü bir koku var.                                                     
D)  Bu kötü havada yüzmeye gitmeyelim.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler arasında eş seslilik ilişkisi yoktur?
A) Yemekten sonra tatlı yemekistedi.                         
) Örgü şişieline batınca eli şişti.
C) Kıymayı eti kıyıpyapıyorlar.                                             
D) Bir tabak kaymak elinden kaydı.

9) İnsan gönlü dipsiz bir deniz gibidir. Bilgi, bu denizde inci gibi durur. İnsan inciyi denizden çıkarmazsa ha inci olmuş ha çakıl taşı...
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgiye ulaşmanın önemi                                     
B) İnsanın kendi değerini bilmesi                                                  
C) Başkalarına verdiğimiz önem                               
D) İnsanın yüce duyguları

10) Edebiyatta ahkâm kesmeyi alışkanlık hâline getiren, yabancı yazarların sözüyle yola çıkan, yukarıdan bakarak kendini önemseten yazarlara benzemez o.
Paragrafta sözü edilen yazarın kişiliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Başkalarına akıl vermeye kalkmayan                                  
B) Kendini büyük görmeyen
C) Kibirli olmayan                                                               
D) Kendini önemsemeyen

11)Aşağıdaki cümlede yer alan fiillerden hangisi istek kipinde çekimlenmiştir?                                                                                         
A)Sabahları kahvaltı yapmadan uyumamalısın.                       
B)Hiç çalışmadan başarılı olamazsın.              
C)Çözemediğin soruya bir de beraber bakalım.                       D)İstesem,dikkatimi uzun süre toplayabilirim.

12)Geleneklerimize göre konuk kısmetiyle gelir. Ev sahibi, olanaklar ölçüsünde elinden geleni yapar. Bu arada dertler paylaşılır, anılar tazelenir, dostluklar pekiştirilir. Kısaca konuk ağırlamak Türk toplumunda dayanışmanın önemli bir göstergesidir.
Parçada konuk ağırlamanın hangi işlevi üzerinde durulmamıştır?
A) İnsan ilişkilerini güçlendirdiği                                               
B) Özveri duygusunu geliştirdiği
C) Sevgi ve saygı ortamı yarattığı                                          
D) Toplumsal gelişmeyi hızlandırdığı
  
13)“Bugün” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde atasözü içerisinde kullanılmamıştır?
A) Bugün olmaz belki yarın.                                                   
B) Bugünün işini yarına bırakma
C) Bugün bana ise yarın sana.                                             
D) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

14)Televizyon da, bilgisayar da, Internet de yararlı araçlardır. Ama işte burada kocaman bir “ama” karşımıza çıkıyor. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu iletişim araçlarından nasıl yararlanacaklarını çok iyi bilmeleri gerekiyor.
Bu paragrafta yazar,  neye dikkat çekmek istemektedir?
A) Çocukları ve gençleri iletişim araçlarını kullandırmaya özendirmek gerektiğine
B) Bu iletişim araçlarının bilinçli kullanılmazsa zararlı da olabileceğine
C) Teknolojinin olanaklarından çocukları ve gençleri yararlandırmak gerektiğine
D) Çocuklar ve gençlerin iletişim araçlarını kullanmada yetersiz olduklarına

15) 1. ölüm     2. vardır    3. hürriyet        4. çöküş    5. memlekette     6. ve         7. olmayan
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturunuz.
A) 3-6-4-7-5-1-2                        B) 5-7-4-6-1-3-2         
C)  3-7-5-4-6-1-2                       D) 1-7-5-3-6-4-2

16)
1. Çocuklarıma onu örnek gösterdiğimi,  ağzı kulaklarına vararak dinliyordu.
2. Bu çalışmada ağzı laf yapandan çok, eli  işe yatkın kişilere ihtiyacımız var.
3. Havanın kararmasıyla tekneler körfezin  ağzına sıra sıra dizildi.
4. Öyle kişiler var ki konuştuklarında ağızlarından  bal damlıyor sanırsın.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü, bir deyim içinde kullanılmamıştır?
A) 1                 B) 2            C) 3                 D) 4
  
17) Güler yüz, tatlı bir dille tamamlandığı zaman insana bütün kapılar açılır. Öyle ki Adana, Mersin, Maraş gibi vilayetlerde halk ağzında “dil” kelimesi “anahtar” manasında kullanılır.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?                            
A) Örnekleme                      B) Tartışma                            
C) Tanık gösterme                    D) Açıklama

 18)Bir ebeleme oyunudur. Yedi kişi ile oynanır. Ebe, diğer çocukları yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk, uçak gibi kollarını açarak durur, bacaklarının arasından başka bir oyuncunun geçmesiyle tekrar oyuna döner. Oyun, ebenin herkesi yakalamasıyla biter.
Bu parçaya göre “Uçak Oyunu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Uçak gibi duran çocuk, ebeye değince oyuna döner.
B) Altı çocuk uçak gibi durduğunda oyun biter.
C) Ebe, bir oyuncuyu yakalayınca ebelikten kurtulur.
D) Ebe, yakaladığı çocuğun bacaklarının arasından geçer.


19)Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır?                                                                
A)Ninemin yumuşak sesi kulaklarımdan hiç gitmez.          
B)Yol çalışmaları sertkayalıklardan dolayı aksadı.   
C)Bahçenin temizliğiyle bizzat kendisi ilgilenir.                 
D) Donmuş yiyecekler sağlıklı değildir

20) Oyuncular yan yana oturur. İçlerinden biri oyunu başlatmak üzere seçilir. Tüm oyuncular önce ellerini iki kez bacaklarına vurur, sonra iki kez el çırpar, sonra da iki kez parmaklarını şıklatır. İlk oyuncu parmaklarını şıklatırken önce kendi adını sonra da başka bir oyuncunun adını söyler. Sıra, adı söylenen oyuncuya geçer. El hareketlerinde ya da adlarını söylemede hata yapan oyundan çıkar. Oyuncu sayısı azaldıkça hareketler daha hızlı yapılır. En sona kalan oyunu kazanır.
Bu oyunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Nasıl oynandığına                                                                  
B) Kaç kişiyle oynandığına                                                        
C) Nasıl tamamlandığına                                                               
D) Kazananın belirlenmesine

21) “Kanat” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlıdır?
A) Ordunun sağ kanadı, öncü birlik olarak gitti.                      
B) Çocuklarını kanadının altına aldı.
C) Perdenin kanatlarını çekip pencereyi açtı.                       
D) Kardeşinin üstüne kanadını gerdi.
  
22) Nicedir bir öykü yazmayı düşünüyordum. Hayaller ve yaşadıklarım birden üşüştü başıma. Bilgisayarın başına oturdum. Esinlenmek midir, nedir; kırlangıç üşüşmesine benzer cıvıltılar duydum kafamın içinde. Bilgisayar ekranına su gibi aktı kurduğum sözcükler, parlak cümleler... Yazara bağışlanan bir “an”dır bu, kırlangıcı yakaladınsa yakaladın. Bana da bu anı değerlendirmek düştü. Önümde yazının iki kanatlı kapısı ardına kadar açıldı, içeriye adımımı atmak kaldı.
Bu metnin yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kullandığı sözcüklere yeni anlamlar yüklemiştir.                                          
B) Sadece anılarına yer vermiştir.
C) İlham zamanını kaçırmadan yazmaya başlamıştır.                                         
D) Doğa sevgisini ön plana çıkarmıştır.

Türkçe Cevap Anahtarı
1
B
2
D
3
D
4
A
5
A
6
A
7
D
8
C
9
A
10
D
11
C
12
D
13
A
14
B
15
C
16
C
17
A
18
B
19
A
20
B
21
A
22
C
Yorum Gönder

 
Top