0

1- . Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?
A. İnanan bir varlık olması
B. Akıllı bir varlık olması
 C. Sorumlu bir varlık olması
D. Ölümlü bir varlık olması
 E. Davranışlarını bilinçli bir şekilde gerçekleştirmesi

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi dinin insan hayatındaki yerini göstermez?
A) Din insanlar arasında merhamet, sevgi ve barış duygularının ortaya çıkmasını sağlar.
B) Dinî değerler toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarına katkı sağlar.
 C) Din insanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzaklaştırır.
D) Din insanın yüce bir varlığa inanıp sığınma ihtiyacını karşılar.
 E) Din insanı bağnaz ve hoşgörüsüz yapar.

3-“Birçok tanrının varlığına inanmak demektir.Buinanca göre evrende birden fazla tanrı vardır ve bu tanrıların farklı görevleri bulunmaktadır".
Yukarıdaki paragrafta açıklaması yapılan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Politeizm         B)Tanrıtanımazlık   C)Ateizm
D)Monoteizm      E)Satanizm 

4- Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki temel  işlevlerinden değildir?
A) İnsanı ahlaken iyi olana yönelt­me
B) Bilim ve teknoloji yoluyla insan hayatını kolaylaştırma
C) Toplumda manevi değerlerin kökleşmesini sağlama
D) İnsanın hayatı anlamlandırmasına katkıda bulunma
E) İnsana yaratılışın amacını kavrama konusunda yardım etme

5-Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancıyla bağdaşmaz? A) Tanrı, kendisine ibadet edilendir.
 B) Tanrı’nın gücü sınırlıdır.
 C) Tanrı birdir.
D) Evreni yaratan Tanrı’dır.
E) Tek tanrı inancının özünü tevhit oluşturur

6- Aşağıdakilerden hangisi namazı  bozmaz?
A) Geğirmek        B) Yellenmek   C) Kıbleye dönmemek
D) Sesli gülmek    E)Kusmak 

6- Aşağıdaki namaz vakitleri  rekatlarının eşleştirilmesinde hangisi  yanlıştır?
A)Sabah – 4 rekat         B)Öğle – 10 rekat
C)İkindi – 10 rekat        D)Akşam – 5 rekat
E)Yatsı -13 rekat

7--"Dinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir." yargısına göre aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A) İnsan inanma ve ibadet etme ihtiyacına sahip     olarak yaratıl­mıştır.   
B) Din insanlığın yaratılışından çok sonraları ortaya çıkmıştır.     
C) Din ilk insanla birlikte başlar. 
D) İnsan yaratılışının gereği inanır ve ibadet eder.           
E) Toplumlar  tarih boyunca bir inanca sahip olmuşlardır. 

8- Aşağıdakilerden hangisi ezan okunurken söylenmez.
A) Hayyaalessalah     B) Kadgametis salah
C) Allahü Ekber        D) Lailahe illallah

9-Hangi seçenekteki bilgi yanlıştır?
A) Allah dini insanlara peygamber vasıtasıyla bildirir.
B) İlk gönderilen Peygamber Hz. Adem, en sonuncusu ve yücesi ise Hz. Muhammed’dir.
C) Biz bütün peygamberler Allah’a ibadete çağırır.
D) Bütün peygamberleri Allah kur’anda anlatmıştır.
E)İslam aklımızı kullanmamaızı ister

10-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem mal hem de bedenle yapılan ibadetlerden biridir?
 A) Namaz kılmak    B)Hacca gitmek
C) Zekât  vermek      D) Oruç tutmak   
 E) Kurban kesmek

11- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
 A) Kolları dirseklere kadar yıkamak
 B)Burna üç kez su vermek
C)Yüzü yıkamak
D) Başın dörtte birini mesh etmek
E)Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

12-Dünyayı dolaşınız; duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz, mabutsuz, duasız, kurbansız bir tek şehir bulamayacaksınız.”
Yukarıdaki sözde vurgulanan ana fikir/sonuç nedir? A)Dünyayı dolaşmak ufkumuzu genişletir. 
B)Edebiyatsız bir dünya düşünülemez. 
C)Her dinde dua ve kurban vardır. 
 D)Allah’tan başkasında ilahî nitelikler görmememeliyiz.  E)Toplumlar her zaman bir dine, inanışa sahip olmuşlardır.

13- Herhangi bir namazı kılarken namazın ilk rekâtında sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini okuruz?
  A)  Sübhaneke, euzübesmele, fatiha
  B)  Besmele, fatiha, ek sure
  C)  Sübhaneke, euzübesmele, fatiha, ek sure 
  D)  Euzübesmele, fatiha, ek sure
  E)  Fatiha ettehiyatü bir sure
  
14-‘Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın (lutfu) geniştir.(O) bilendir.’(Bakara 261)
Yukarıdaki ayette, zekat ve sadakanın özellikle hangi yönü anlatılmaktadır?
A)Zekat ve sadakanın toplumu kaynaştırdığı
B)Zekat ve sadakanın farz olduğu
C)Zekat ve sadakanın malı bereketlendirdiği
D)Zekat ve sadakanın gizli verilmesinin önemi
E)Zekat ve sadakanın ramazanda verilmesinin önemi

15-Aşağıdaki durumlarda neler söylendiğini boşluklara yazınız.  (10 Puan)
Tekbir

Rükûda iken 3 defa

Secdede iken 3 defa

Rükûdan doğrulunca

Selam verirken

16-Aşağıdakilerden hangisi insanın paylaşma ve yardımlaşmaya olan ihtiyacı ile ilişkilendirilebilecek sözlerden biridir
A)Komşu komşunun külüne muhtaçtır
B)Ayağını yorganına göre uzat
C)Akıl yaşta değil baştadır
D)İşleyen demir pas tutmaz
E)Nazar etme ne olur çalış seninde olur

17- Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıkları arasında sayılamaz?
A) İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir                       
B) İnsanlardan uzak durmayı sağlar
C) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırır
D) İnsanın davranışlarının bilinçli olmasını sağlar
E) Kendini Allah’a yakın hisseder


18-Beş vakit namazın her rekatında  ve ölüye okunduğu halde( ölüye neden okunur anlaşılır gibi değil,  tamamen diriye seslenir) Müslümanlar tarafından anlamı bilinmeyen FATİHA suresini anlamıyla  beraber yazınız. (5 Puan)
Yorum Gönder

 
Top