0

ÜNİTE                       :SAYILAR VE CEBİR
                                    9-1        :KÜMELER
                                    KONU  : 1- Kümelerde Temel Kavramlar
                                                 
KONU            : 1- Kümelerde Temel Kavramlar (1 DERS SAATİ)
KAZANIM1:
9.1.1.1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır.

KÜMELER

Küme kavramı matematikteki tanımsız terimlerden biridir. Genel olarak küme için iyi tanımlanmış nesneler topluluğu denilebilir. Küme oluşturulabilmesi için verilen ifadenin net ve anlaşılırolması gerekir. Kümenin tanımı ile ilgili aşağıda verdiğimiz kavrama soruları lütfen dikkatle inceleyiniz.

Algılama Sorusu
"Bir yıl içindeki 30 gün olan aylar" ifadesinin küme belirtip belirtmediğini bulunuz.
CEVAP
"Bir yıl içindeki 30 gün olan aylar" net ve anlaşılır bir ifade olduğu için küme belirtir. Kümenin elemanları Nisan, Haziran,Eylül ve kasımdır.  "Bir yıl içindeki 30 gün olan aylar" küme belirtir.

Algılama Sorusu
“Son zamanlardaki önemsiz olaylar" ifadesinin küme belirtip belirtmediğini bulunuz.
CEVAP
" Son zamanlardaki önemsiz olaylar" ifadesindeki son zamanlar netlik içermemektedir. Bundan dolayı ifade küme değildir
Algılama Sorusu
“100’den küçük üç basamaklı pozitif sayılar”  ifadesinin küme belirtip belirtmediğini bulunuz.
CEVAP

“100’den küçük üç basamaklı pozitif sayılar” ifadesi 100’den küçük üç basamaklı pozitif sayı olmamasına rağmen net ve anlaşılır olduğu için kümedir. Ancak bu kümenin elemanı yoktur.
9. sınıf matematik kümeler soruları çözümlü,9. sınıf matematik kümeler test,9. sınıf matematik kümeler test indir,9. sınıf matematik kümeler konu anlatımı
Yorum Gönder

 
Top