0

“Ahlak” kavramı hakkında neler biliyorsunuz?

Ahlak bir kişinin iyi ve güzel davranışlarda bulunma isteği, yaratılıştan getirdiği iyiliği karakterinin ana unsuru haline dönüştürmesidir.

İslanmda iman ve ibadetten sonraki en önemli esas güzel ahlaktır. Güzel ahlaka sahip olmayan bir kişiye, sahip olduğu diğer şeyler fayda sağlamaz. Peygamberimiz, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini ifade buyurmuş ve bu şekilde güzel ahlakın önemini dile getirmiştir.

Bir diğer sözünde terazide (mizanda) en ağır şeyin güzel ahlak olduğunu dile getirmiştir. 
Bir müslüman imanlı ve ibadetlerini yerine getiren bir kimse olsa da, ahlaki açıdan kötüyse, iyi bir müslüman olmaz. Mesela namaz kılan bir kimse hırsızlık da yapıyorsa namazının onun için bir önemi yoktur.
Yine oruç tutan bir kimse yalan konuşuyorsa orucu açlıktan başka bir şey değildir. Yüce Rabbimiz ahlaksız müslümana bu anlamda kıymet vermez. 
Yorum Gönder

 
Top