0

ALLAH HERŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR
GİRİŞ : Yüce Allah insanı ve hayvanı yaratmadan önce evreni yaratmış ve insanlar için yarattığı bu evrene mükemmel bir düzen vermiştir.

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
*Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır.
*Güneş, gezegen ve yıldızların yörüngeleri düzenlidir.
*Mevsimlerin oluşumu ve sırası, gece ve gündüzün oluşumu ve sırası
*Doğadaki su döngüsü
*İnsanın doğması, büyümesi, vücudundaki mükemmel yapı
*Dünyanın ve ayın hareketleri
*Hayvanlar arasındaki besin zinciri
*Dağlar, tepeler, ovalar ve bunların düzeni
*Yer çekiminin olması, suyun kaldırma kuvvetinin bulunması

SONUÇ : Yeryüzünde denge ve düzen bulunması her şeyin bir yaratıcı tarafından yaratıldığının kanıtıdır. Bu yaratıcıda muhakkak ki yüce Allah’tır.Yüce Allah’ın yarattığı evrende hiçbir düzensizliğin olmaması Allah’ın mükemmel bir güce sahip olduğunu ispatlamaktadır. Bu noktada insana düşen görev ; Allah’ın mükemmel olarak yarattığı bu denge ve düzeni korumak ,bu düzeni bozmamaktır.Zaten evrendeki düzenin bozulması en çok insana zarar vermektedir.(Sel,erezyon vb.)
Yorum Gönder

 
Top