0

YÖNLER
 Bilinen bir yere göre, her hangi bir yerin nerede olduğunun belirtilmesine yön denir.
·         Coğrafi yönlerin belirlenmesinde güneşin doğuşu ve batışı esas alınmıştır.
·         Yönler günlük hayatta özellikle uçaklarda ve gemilerde kullanılır.

 ANA YÖNLER
Güneşin doğduğu taraf doğuyu, battığı taraf batıyı gösterir.
Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere uzatırsak doğuyu, sol kolumuz batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız güneyi gösterir. Bunlara ana yönler denir.
 Ana Yönler                        
Kuzey,                            
Güney,                               
Doğu,                              
Batı

 ARA YÖNLER
Ana yönlerin arasında kalan yönlere ara yönler denir
Yönümüzü belirtirken sadece ana yönleri kullanmak yeterli değildir. Çünkü belirtmek istediğimiz bir yer her zaman ana yönler  doğrultusunda bulunmayabilir. Bunun  için  ara yönler kullanılır.                  Ara Yönler 
Kuzey ile Doğu  arasında          Kuzeydoğu               
Kuzey ile Batı  arasında            Kuzeybatı                 
Güney ile Doğu  arasında         Güneydoğu 
Güney ile Batı  arasında           Güneybatı

YÖN BULMA YÖNTEMLERİ
Pusula : En güvenilir yön bulma aracıdır. Renkli ucu Kuzey’i gösterir.
Kutup Yıldızı (Demirkazık, Şimal): Gökyüzünün bulutsuz ve açık olduğu bir gecede Kuzey’igösterir.                   
Güneş ile Yön Bulma: Sabah Güneş doğduğunda, Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açalım. Önümüz doğu, arkamız batı, sağımız güney, solumuz da kuzey olur.
Çubuk Gölgesi: Güneş öğle vakti tam tepedeyken çubuğun gölgesinin en kısa olduğu zamandır ve çubuğun yönü her zaman Kuzey’i gösterir.
Kol Saati ile Yön Bulma: Güneşli bir günde, kol saatimizin akrebini Güneş’i gösterecek şekilde tutarsak akrep ile 12 arasındaki açının tam ortası Güney’i gösterir. 
Ağaç ve Taş Yosunları ile Yön Bulma: Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları Kuzey yönünü gösterir.

Karınca Yuvaları ile Yön Bulma: Karıncalar, yuvalarının ağzını hep Güney’e doğru yaparlar. Karıncalar, yuvalarından çıkardıkları toprakları da Kuzey’e  yığarlar.

Camiler ve Minarelerine Bakarak Yön Bulma: Camilerde mihrabın karşısındaki giriş kapısı Kuzey’igösterir. Minarelerde şerefeye açılan kapılar Güney’e bakar.


Mezar Taşlarına Bakarak Yön Bulma :Müslüman mezarlarında baş taraf Batı’yı, ayaklar Doğu’yugösterir. Hıristiyan mezarlarının baş tarafı Güney’i gösterir.
Yorum Gönder

 
Top