0

 •  Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.
 •  Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresi’nin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifadelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşura’sine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.
 • Aşura kelime olarak ”Nurlu yaşamak” anlamına gelir.
 • "Şehrullahi'l-Muharrem"olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah'ın günü, ayı ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz (sav) tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.
 • Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve bugünün kudsiyetini arttırmıştır.  à Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.
 • Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.


Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on Peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunduğu içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:


 • Kalem, Yerler ve Gökler, Cebrail a.s, Mikail a.s, İsrafil a.s,  Azrail a.s, Âdem a.s, Havva annemiz Aşura günü yaratılmıştır.
 • Kıyamet Aşura günü kopacaktır.
 • Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in torunu Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbela’da Aşura Günü şehit edilmiştir.


AŞURA GÜNÜ ORUÇ TUTMAK SÜNNETTİR

Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:
 •  “Aşure günü oruçla geçiren, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi ecre nail olur.”
 •  “Bugünün fazlını arayın. Çünkü O, Allah’ın günlerin arasından seçtiği mübarek bir gündür. Kim bu günü oruçla geçirirse, Allah o kimseye, nezdinde bulunan melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ecrini verir.” 
 •  “Kim Aşure günü bir kişiye iftar ettirirse, tüm Ümmet-i Muhammedi iftar ettirmiş gibi ecre nail olur.”
 •  “Aşure sizden önceki Peygamberlerin bayramıdır. O günü oruçla geçirin.”
 •  “Aşure günü oruç tutun fakat bu hususta Yahudilere muhalefet edin, bir gün önce ve bir gün de sonra tutun.(Böylece 3 günü tamamlamış olursunuz).”
 •  “Aşure gününün orucu bir senelik günahlara kefarettir.”
 •  “Aşure günü kim bir gün oruç tutarsa Firdevsi Ala’ya varis olur.” 

AŞURA GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER:
 Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.                                                          “Sıla-i rahimi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur.”                                                                                                                  
 •  İlim öğrenmeliBu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı,
 • Kazası olan kaza namazı kılmalı.
 • Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer.                                         
 • Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. “Aşure günü, zerre kadar sadakaveren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur.” 
 •  Çok selam vermeli.  “Aşure günü, on Müslüman’a selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur”
 • Çoluk çocuğunu sevindirmeli. “Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur”                           
 • Gusletmeli. “Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.” 
 • Çokça İhlâs Sûresini okumalı. “ Aşure günü kim bir kere İhlâs Sûresini okursa, Cenab-ı Hak o kimseye rahmet nazarı ile bakar.”


AŞURA GÜNÜ NAMAZ
Kim Aşura günü, sırf kıyamet gününde düşmanlarını razı etmek niyetiyle dört rekat namaz kılarsa,
1 rekatta:bir fatiha 11 ihlas
2rekatta:bir fatiha,üç kafirun ve 11 ihlas
3rekatta:bir fatiha,bir tekasür(elhakümüttekasür) ve 11 ihlas
4rekatta: bir fatiha,üç ayetel kürsi ve 25 ihlas  
okursa Allahü Teala,o kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden kurtarıp,kıyamette de hasımlarını kendinden razı eder.
Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere Teheccüdde, öğle ile ikindi arasında veya kuşluk vaktinde 4 rek'at namaz kılınır. 
Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.
Namazdan sonra:  70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe,  70 defa: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym“ okunur.
Namazdan sonra 100 defa:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve  mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn“  duası okunarak bütün İslam âlemi için dua edilir.                                                                                                                                                         

AŞURA GÜNÜ DUA
„Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş“
“Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte ba’de kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti ba’de cür’etî alâ ma’sıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve’adtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta’ racâî minke yâ kerîmü.”

 “Allah’ım bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığın şeylerden sakınmadığım, razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeyler işledimse beni affeyle. Bana yüklediğin vazifelerden dolayı beni affettin ve beni tevbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra tevbemi kabul buyurdun. Allah’ım Sana istiğfar ederim, Senden bağışlamanı isterim. Beni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse bana vaad ettiğin sevabı benden kabul et. Umudumu Senden kesme Kerîm olan Allahım.”

aşure günü ile ilgili aramalar;
aşure günü ne zaman
aşure günü nedir
aşure gününün önemi
aşure günü ne zaman başlıyor 2015
aşure günü ne zaman başlıyor 2016
aşure günü 2016
aşure günü duası
aşure günü 2017
aşure günü cumaya denk gelirse ne olur
Yorum Gönder

 
Top