0


Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin, aldıkları ekler sonucunda yeni anlam kazanıp-kazanmadıklarına bakarak gerekli açıklamaları yazalım.

SÖZCÜK
    EK
EK ALMIŞ
SÖZCÜK
AÇIKLAMA


Kalem

-ler

Kalemler

Kalem, -ler  eki alınca yeni anlam kazanmadığı için türememiştir.

Kalem

-lik

Kalemlik

Kalem, -lik  eki alınca yeni anlam kazandığı için türemiştir.

Okul

-da

Okulda

………………………………………………………………………………………………

Simit

-çi

Simitçi

………………………………………………………………………………………………

Su

-luk

Suluk

………………………………………………………………………………………………

Boya

-lar

Boyalar

………………………………………………………………………………………………

Boya

-cı

Boyacı

………………………………………………………………………………………………

Boya

-lı

Boyalı

………………………………………………………………………………………………

Boya

-sız

Boyasız

………………………………………………………………………………………………

Ev

-den

Evden

………………………………………………………………………………………………

Ev

-li

Evli

………………………………………………………………………………………………

Çiçek

-çi

Çiçekçi

………………………………………………………………………………………………

Çiçek

-lik

Çiçeklik

………………………………………………………………………………………………

Gemi

-de

Gemide

………………………………………………………………………………………………

Gemi

-ler

Gemiler

………………………………………………………………………………………………

Gemi

-ci

Gemici

………………………………………………………………………………………………

Tat

-lı

Tatlı

………………………………………………………………………………………………

Tat

-sız

Tatsız

………………………………………………………………………………………………

Tuz

-suz

Tuzsuz

………………………………………………………………………………………………

Tuz

-luk

Tuzluk

………………………………………………………………………………………………

Gece

-den

Geceden

………………………………………………………………………………………………

Gece

-lik

Gecelik

………………………………………………………………………………………………
Yorum Gönder

 
Top