0

Deyim: Genellikle gerçek anlamından az çok uzaklaşarak ilgi çekici anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış sözlere deyimdenir.

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazınız.
Göze girmek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Alçak gönüllülük:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Hesabını bilmek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kara kara düşünmek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kraldan çok kralcı olmak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Olursa çat pat, olmazsa aç yat:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Surat bir karış:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ne oldum delisi olmak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Eli böğründe kalmak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Etekleri zil çalmak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nal toplamak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tabana kuvvet:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Yük altına girmek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Üstüne üstüne gitmek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Taş üstünde taş bırakmamak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Pişmiş aşa soğuk su katmak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kendi çalıp kendi oynamak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Hatırını saymak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Gökte ararken yerde bulmak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ekmeğini eline almak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Burnunun direği sızlamak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Atasözü: Atalarımızın yaşam deneyimlerini düşünce ve anlayışlarını  kuşaktan kuşağa aktaran, söyleyeni belli olmayan, öğüt veren, öğretici, kısa özlü ve kalıplaşmış sözlere atasözü denir.

Aşağıdaki atasözlerinin anlamlarını yazınız.
Damlaya damlaya göl olur:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


İşi olmayanın aşı olmaz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Parayı veren düdüğü çalar:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Vakitsiz öten horozun başını keserler:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Çamın kökü, yalancının sözü bitmez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Besle kargayı oysun gözünü:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Sakla samanı gelir zamanı:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ödünç yiyen kesesinden yer:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Nasihat istersen tembele iş buyur:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  
Gören gözün hakkı vardır:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Denize düşen yılana sarılır:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Davulun sesi uzaktan hoş gelir:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bin dost az, bir düşman çok:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


At ölür meydan kalır, yiğit ölür şanı kalır:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Görünen dağın (köyün) uzağı olmaz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Su içene yılan bile dokunmaz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Sabrın sonu selamettir:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Mal canın yongasıdır:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Dostun attığı taş baş yarmaz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hamama giren terler:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yorum Gönder

 
Top