0

Örnek Sorular : 
1.Bir fermantasyon olayında 12 mol ATP kazanıldığına göre 
a) kaç mol glikoz kullanılmıştır b) kaç mol pirüvik asit oluşmuştur.

2.Fermantasyon yapan bir canlıya bir mol glikoz yerine bir mol fruktoz di fosfat verirsek fermantasyon sonucu net kaç ATP kazanılmış olur?

3.Kas hücrelerinde laktik asit fermantasyonu hangi durumda gözlenir?

4. Glikolizin başlangıcında 2 ATP kullanılmasını nasıl açıklarsınız.?

5.Laktat fermantasyonu ile etanol fermantasyonu arasındaki farklar nelerdir?

6.Fermantasyonda kullanıldığında 12 ATP üretilen glikoz molekülünün fotosentez ile üretimi sürecinde atmosfere kaç mol O2 verildiğini hesaplayınız.

7.Fotosentez aşamalarının kloroplastın hangi kısımlarında gerçekleştiğini yazınız.(Işık-fotoliz-karanlık)

8.Fermantasyon ile 20 ATP kazanan bir anaerob hücrede CO2 çıkışı gözlenmediğine göre oluşan son ürün ve miktarını yazınız.

9.Işık reaksiyonlarında 180 mol ATP üretimi yaplmıştır. 
a) Kaç mol NADPH2 üretilir b) Atmosferden kaç mol CO2 tutulur
c) Sentezlenen glikoz alkol fermantasyonunda kullanıldığında; 
1.Kaç ATP sentezlenir ve kazanılır 
2.Kaç mol alkol oluşur?

Yorum Gönder

 
Top