0

   1 Yazıyı sütunlara bölmek için  kullandığımız  menü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Biçim – Sütunlar   b)Ekle – Sütunlar
      c)Biçim – Paragraf    d)Dosya – S.Yapısı
2-) Bir tabloda yada metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?
a)Biçim/Yazı tipi   b)Biçim/Paragraf    c)Biçim/Metin Yönü     d)Biçim/Biçem

3-) Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
     a) Araçlar/Dil    b)Araçlar/Sözcük Sayımı      
c)Biçim/Sözcük Sayımı  d)Biçim/Biçem 

4-) Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
     a)      Tablo/Sütun ekle                b)      Tablo/Satır Ekle       
     c)      Tablo/Hücreleri Birleştir     d)      Tablo/Hücreleri Böl
5-)Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
     a)     Tablo/Sütun ekle                 b)     Tablo/Satır Ekle       


     c)      Tablo/Hücreleri Birleştir     d)     Tablo/Hücreleri BölYorum Gönder

 
Top