0

HAYVANLAR ALEMİ BULMACA ETKİNLİĞİ - 1

K
E
R
T
E
N
K
E
L
E

KERTENKELE
KURBAĞA
TİLKİ
KIRLANGIÇ
GERGEDAN
LEYLEK
ASLAN
SİNCAP
PENGUEN
GEYİK
KANGURU
YILAN
KAPLAN
ARI
SIĞIRCIK
KUZU
ZÜRAFA
SAMUR
RAKUN
YARASA
PARS

CEVAPLAR
K
E
R
T
E
N
K
E
L
E
KERTENKELE
U
İ
I
K
KURBAĞA
R
L
R
A
TİLKİ
B
K
L
E
Y
L
E
K
P
KIRLANGIÇ
A
İ
A
L
GERGEDAN
Ğ
N
A
LEYLEK
A
S
L
A
N
G
E
R
G
E
D
A
N
ASLAN
İ
I
E
SİNCAP
N
K
Ç
Y
I
L
A
N
PENGUEN
C
A
İ
R
GEYİK
A
N
K
I
KANGURU
P
E
N
G
U
E
N
YILAN
U
Y
KAPLAN
S
I
Ğ
I
R
C
I
K
A
ARI
A
U
U
R
P
SIĞIRCIK
M
Z
Ü
R
A
F
A
KUZU
U
U
S
R
ZÜRAFA
R
A
K
U
N
A
S
SAMUR
RAKUN
YARASA
PARS
Yorum Gönder

 
Top