0

İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ HAFTASI

(10 ARALIK’I İÇİNE ALAN HAFTA)
Hazırlayan:
Hüseyin ÇEVİK

KOCAHASANLI MERKEZ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
  
2015/2016 Eğitim-Öğretim yılı İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası  dolayısı ile hazırlamış olduğumuz programın   gündemi aşağıda olup,10 Aralık günü okul bahçesinde program yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
  
   09.12.2015
                                                                                                                      Hüseyin ÇEVİK


GÜNDEM
1.      Açılış.
2.      İnsan Hakları yazısının okunması
3.      Biz Dünya Çocukları adlı şiirin okunması
4.      İnsan Hakları adlı şiirin okunması
5.      Barışa Doğru adlı şiirin okunması
6.      Sevgi Dolsun Dünya  adlı şiirin okunması
7.      Güzel Sözlerin okunması
8.      Kapanış.
  
 Uygundur.
09.12.2015
Mehmet KARA
Okul Müdürü2015–2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI  KUTLAMA PROGRAMI
Sayın Müdürümüz,
Değerli  Öğretmenlerim  ve sevgili arkadaşlar , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni 10 Aralık 1948 günü kabul etti. Otuz maddelik bu bildiri, bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Üye devletler, 10 Aralık tarihini içine alan haftayı İnsan Hakları Haftası olarak kutlamaktadır.Biz de bugün burada bu önemli haftayı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz.
Programımıza hepiniz hoş geldiniz.
·        İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)
1-“İnsan Hakları ” adlı yazısını okumak üzere üzere 3-B  sınıfından …………….’ı buraya davet ediyorum.
·        Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
2- “Biz Dünya Çocukları”  adlı şiiri  okumak üzere  3-B sınıfından ……      ………’I buraya davet ediyorum.
·        Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

   3-“ İNSAN HAKLARI ” adlı şiirini okuması için 3-B sınıfından ………………….’ı buraya  davet ediyorum.


·        Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)
5-“ BARIŞA DOĞRU ” adlı şiirini okuması için …….. sınıfından ………………………’ıburaya  davet ediyorum.
·        İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)
6-“ SEVGİ DOLSUN DÜNYA” adlı şiirini okuması için     … sınıfından ………     ……  .’ı    buraya  davet ediyorum.
·        Her insan bir dünyadır. (Harsert)
7-“Güzel Sözleri” okuması için ……… sınıfından …………………………’i  buraya davet ediyorum.
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlama programımız  burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür  ederiz.
                                             İNSAN HAKLARI
            Dünya kurulduğundan beri insanlar sürekli birbirleriyle savaşmışlar. Hâlâ da savaşmaya devam ediyorlar. Uzun yıllar süren kanlı savaşların sonunda birçok ulus perişan olmuş, hatta yok olmuşlardır. İnsanlar savaşların, baskı ve haksızlıkların yol açtığı büyük acılar yaşadılar.
            Milletler bu savaşlara son vermek, barış içinde birbirlerinin haklarına saygı duyarak yaşamak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurdular. Bu teşkilata bağlı olarak “İnsan Hakları Komisyonu” kuruldu.  Komisyon, 10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni kabul ederek yürürlüğe koydu. Bu beyanname kişilerin, hak ve özgürlüklerinin bir özeti gibidir. Beyannameyi imzalayan ülkeler, hem birbirleriyle hem de kendi toplumlarıyla barış içinde yaşamayı kabul etmektedirler. Türkiye, 6 Nisan 1949’da bu antlaşmayı imzalamıştır.
              İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden meydana gelmektedir. Beyannamenin önemli maddelerinden bazıları şunlardır:
·       Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
·       Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.
·       Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.
·       Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.
·       Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.
·       Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.
·       Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.
·       Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.
Hepinize, insan haklarına saygılı uzun bir ömür diliyorum.

Adı soyadı:…………………….
BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI

Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.
 
Biz hepimiz kardeşiz.
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.
 
Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep elele
Dünyanın her yerinde.
 
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yarına,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutluluğa ve barışa.
  
Adı soyadı:…………………….


İNSAN HAKLARI

İnsanlığa önem verip,
Bu bildiride yayınlandı.
Bütün insanlık sevinip,
Derin uykudan uyandı.
        O evrensel bildiride,
        “İnsan Hakları” var, dinle,
        Bildiriyi okuyalım,
        Arkadaşım gel seninle.
“Tüm insanlar hür doğarlar,
Dil, din, ırk, renk bakımından,
Ayrı bile bulunsalar,
Kaybetmezler haklarından.”
         “Köleliği” çirkin bulur,
         “Özgür” olmayı savunur.
        İnsanları sevdiğine,
        Bütün dünyaya duyurur.
Çarptırılmaz hiçbir kimse,
İnsanlık dışı cezaya.
Karışamaz hiçbir kuvvet,
Ne almaya, ne satamaya.
Hasan ŞEN
Adı soyadı:…………………….
BARIŞA DOĞRU

İnsanız biz hakkımız var
Kavga dövüş neye yarar
Barışa çıkar tüm yollar
Gönüller yıkmadıkça.

Kalplerde sevgi olsun
Her yere huzur dolsun
İnsanlığa giden yolsun
Kimsenin  kalbin kırmadıkça.

Gülsün hep bütün çocuklar
Neşe dolsun tüm sokaklar
Savaş,yıkım ,hepten zarar
İnsan hakkı olmadıkça.

Arkadaşlar bir olalım
Her yere sevgi yayalım
Yaşanası bir Dünyayı
El ele beraber kuralım.

Ahmet Edip SERENCAM


Adı soyadı:…………………….
  
SEVGİ DOLSUN DÜNYA

Bütün çocukları dünyanın
Bir olsun,iri olsun,diri olsun
Yoktur ayrımız gayrımız
Her yer sevgiyle dolsun.

Savaşsız bir dünyada
Yaşasın hep insanlar
Umudun bahçesinde
Yeşersin güzel yıllar.

Huzur sarsın dünyayı
Haydi,verin el ele
Küskünler barışsın
Sevgi dolsun kalplere.

İnsan insana kıymasın
Gönüller yıkılmasın
Barış sarsın her yeri
Dargınlıklar kalmasın.

Haydi verin el ele
İnsanız biz hepimiz
Sevgi dolsun dünyaya
Bir olsun kalplerimiz.

Ahmet Edip SERENCAM


Adı soyadı:…………………….
GÜZEL SÖZLER
·       İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

·       Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışıdır.

·       En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

·       Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

·       Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.

·       Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

·       İnsan sevgisi kadar büyük sevgi olamaz.

·       Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

·       Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

·       Kişisel hürriyetler kutsaldır.


·       İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.
Yorum Gönder

 
Top