0

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin “indeks” bölümünü inceleyiniz. Kur’an’ın hangi konuları içerdiğini araştırınız.

Kur'anı Kerim'in index bölümünde Sureler ve sayfa numaraları bulunmaktadır. Her sure farklı konuları işlediği gibi, aynı konuları farklı bir uslupla işleyen sureler de vardır. 

Kur'anı Kerim genel olarak şu konu başlıklarını işlemektedir:

İNANÇ: Kur'an'da en önemli kısım şüphesiz inanç kısmıdır. İnanç bir dinin temel iman esaslarını işler. Kur'anı Kerim iman esaslarını sağlamlaştıracak tüm konuları işlemektedir.
İBADET: Bir dinin İmandan sonra en önemli esası ibadettir. İman etmiş bir kimse kulluğunu ortaya koyacak güzel davranışlar ortaya koyar. Biz una ibadet diyoruz.
AHLAK: İman ve ibadetten sonra, kişinin kalbini ve davranışlarını genel olarak düzeltmesi ve toplum için hayırlı bir insan olması, insanlara hiç bir surette zarar vermemesi gerekir. Biz buna güzel ahlak diyoruz. Kur'an, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir.
KISSALAR: Kur'an'da geçmiş peygamberlerin ve milletlerin hayatı, bizlere örnek oluşturması için zikredilmektedir. Kıssalar Kur'anı Kerim'de önemli bir yer tutar.

Yorum Gönder

 
Top