0

MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK ÇALIŞMA KAĞIDI


Osmanlı Devleti, son zamanlarda dünyanın en geniş ve en büyük topraklarına sahip devletlerinden biriydi. Ancak bu kadar büyük bir devleti yönetmek de giderek zorlaşıyordu. Bu yüzden bir süre sonra işler iyi gitmemeye başlamış, Osmanlı Devleti zayıflamıştı.
Bu sırada Avrupa’daki büyük devletler birbirine düşman iki gruba ayrıldılar ve …………………………Savaşı başladı.
Osmanlı Devleti ………………………..’nın yanında savaşa girdi. 1.Dünya Savaşında İngiliz ve Fransızlar …………………. Boğazından geçerek İstanbulu almak istediler.
Mustafa Kemal komutasındaki ordu buna izin vermedi. Ve düşmanlar Çanakkalenin …………… olduğunu anladılar.
Çanakkale Savaşında başarılı olduk ancak …………….. savaşta yenildiği için bizde yenilmiş sayıldık.
30 Ekim 1918de ……………Ateşkeş Anlaşmasını imzalamak zorunda kaldık.

Bu anlaşma ile;
-………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………
-………………………………………………………………
-……………………………………………………………….
-…………………………………………………………………
Yurdumuz işgal edilmeye başlandı
- İtilaf Devletleri; ……………………………..
- İngilizler; ……………………………………..
- Fransızlar; ……………………………………
- İtalyanlar; ……………………………………
- Yunanlılar;…………………………………….
işgal ettiler.
Düzenli ordu kurulmadan önce halk düşmana karşı kendi direnişini oluşturdu.
İzmir’de …………………………..
         Antep’te …………………………..
         Maraş’ta…………………………..
önderliğinde büyük mücadeleler verildi          
Bu işgaller olduğu sırada Mustafa Kemal İstanbuldaydı ve düşman için “……………………………………………………………..……..dedi.
Mustafa Kemal işgallere  karşı koyabilmek için halkın bilinçlenmesi gerektiğini ve düzenli orduya ihtiyaç olduğunu düşüyordu. Bu amacını gerçekleştirmek için …………….Vapuru ile İstanbuldan …………….a yola çıktı.
Halkı Bilgilendirmek İçin Yapılan Toplantılar;Doğu Cephesi
ü  Bu cephede ……………………… ile savaşıldı.
ü  ……………………………… ve ordusu Ermenileri yendi.

Güney Cephesi
ü  Bu cephede …………….,………….,………… ve ………………’yı işgal eden ………………… karşı savaşıldı.
ü  Bu cephede ordu yoktu ve halk kendi imkanları ile düşmanı yendi.
ü  Başarıları sonucunda TBMM;
Antep’e …………….
Maraş’a ………………….ve
Urfa’ya …………………. unvanlarını  verdi.

Batı Cephesi
Bu cephede Yunanlılar ile mücadele edildi.
Yunanlıları  ……….. ve ……… ……….……… Savaşlarında yendik. Bu savaşı İsmet Paşa yönetti.
         ……………………………. Savaşını kaybettik. Ve Yunan Ordusu Ankara’ya çok yaklaştı.
         Bunun üzerine Mustafa Kemal ……………………….. getirildi büyük savaş hazırlıkları başladı.
Ordunun elindeki silah, araba, giyecek ve yiyecek çok azalmıştı.
Meclisinde bunları alacak parası yoktu. Mustafa Kemal Tekalifimilliye Emirlerini (Ulusal Yükümlülük Emireleri) yayımladı ve bu ihtiyaçlar halktan toplandı.
Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra ordu savaşa hazırdı ve …………………………………………… başladı.
Yunan ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.
Sakarya Savaşından sonra Mustafa Kemal “…………”  unvanını ve “……….” rütbesini aldı.

Büyük Taaruz ve Başkumandan Meydan Savaşı
Mustafa Kemal  26 Ağustos 1922’de düşmana karşı taaruz (saldırı) emri verdi.  Ve Yunan ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı.
Ordumuz ………………… 1922’de İzmir’ girerek Yunan kuvvetlerini denize döktü ve yurdumuz düşmanlardan temizlendi.

İngiltere ve Fransa yeni kurulan bu devletle savaşamayacaklarını anladı ve …………………… Ateşkes Antlaşmasını imzaladı.
24 Temmuz 1923’ işgalci devletlerle ……………………… Barış Antlaşması imzalandı.
Bu sayede tüm dünya yeni kurulan Türk Devleti’nin varlığını ve bağımsızlığını tanımış oldu.
Kurtuluş Savaşı; kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bütün toplumun dayanışması sonucu kazanılmıştır.
Erkekler cephede düşmanla çarpışırken kadınlar ve çocuklarda mermi yapımında, bunların cepheye taşınmasında, çorap ve çamaşır hazırlama işlerinde çalışmıştır.

Mustafa Kemal yeni yönetim şeklinin …………………………….. olası gerektiğini düşünüyordu. Önce TBMM kararı ile ………………… başkent oldu.
TBMM kararı ile ………………… 1923’te ………………………. ilan edildi.
…………………………… cumhurbaşkanlığına seçildi.

……………………………….. ise başbakan oldu.
Yorum Gönder

 
Top