0

 1. Satrancın ilk çıktığı ülke olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
A)      İran 
B)       Hindistan
C)       Çin     
   
 1. Satranç sporu hangi amaçla ortaya çıkmıştır?
A)      Ordu komutanı yetiştirmek için
B)      Eğlence olsun diye
C)      Bunamayı önlemek için

 1. Satrancın eski adı nedir?
A)      Go
B)      Çaturanga
C)      Dama

 1. Satranç ilk çıktığı sıralarda en güçlü taş hangisiydi?
A)      Vezir   
B)      At   
C)      Kale      
      
 1. Filler neden çapraz gider?
A)      Fil hayvanı çapraz yürüdüğü için
B)      Filler savaşta çapraz sıralandığı için
C)      Fillerin ayağı çarpık olduğu için

 1. Avrupa’ ya satranç kimler tarafından götürülmüştür?
A)      Araplar
B)      Çinliler
C)      Türkler
D)       
 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk resmi dünya satranç şampiyonudur?
A)      WILHELM STEINITZ
B)      EMANUEL LASKER
C)      JOSE RAUL CAPABLANCA

 1. Satranç sporunda çok sayıda dünya şampiyonu yetiştirmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Rusya
B)      Çin
C)      A. B. D

 1. Aşağıdakilerden hangisi satrancın yararlarından değildir?
A)      Zeka geliştirir
B)      Zamanı kullanmayı öğretir
C)      Şişmanlatır

 1. Değişim değeri 9 olarak kabul edilen satranç taşı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Vezir
B)      Piyon
C)      At

 1. Piyonun değişim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)      1
B)      3
C)      5 1.  Kalenin değişim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)      1
B)      3
C)      5

 1. Şahın değişim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)      1
B)      3
C)      Şah değiştirilemez.

 1. Aşağıdakilerden hangisi açılışın temel kurallarından değildir?
A)      Merkezin işgali
B)      Açılışta bir taşı en az iki kere oynama
C)      Şah güvenliği

 1.  Aşağıdakilerden hangisi rok yapabilmenin kurallarından değildir?
A)      Şahın geçtiği yer güvenli olmalıdır
B)      Şah oynanmamış olmalıdır
C)      Kalenin geçtiği yer güvenli olmalıdır

 1.  Aşağıdakilerden hangisi açmazın tarifidir?

A)      Bir taşın önünde onun hareketini engelleyen bir taş varsa
B)      Kaldırıldığında şah tehdit edilir durumda ise
C)      Rakip taşını açmak istemiyorsa

 1.  Simültane ne demektir?
A)      Bir ustanın birçok kişiyle aynı anda maç yapması
B)      Tek başına bilgisayarla maç yapmak
C)      Tahtaya bakmadan maç yapma

 1.  Şah çekildiğinde şah çekilen oyuncu aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A)      Şahı kaçabilir
B)      Şah çeken taşın önüne taş koyabilir
C)      Bir önlem almadan başka bir taşı oynayabilir

 1.  İki başlı şah (Çifte Şah) çekildiğinde oyuncu ne yapmak zorundadır?
A)      Şah çeken taşı yiyebilir
B)      Yalnızca kaçmak zorundadır
C)      Şah çeken taşın önüne taş koyabilir

 1.  Hamle ne zaman tamamlanmış sayılır?
A)      Taşa dokunulduğunda
B)      Taşı elimize aldığımızda
C)      Elimize aldığımız taşı bir yere bıraktığımızda

 1.  Satrançta oyuna kim başlar?
A)      Beyaz taşlara sahip oyuncu
B)      Siyah taşlara sahip oyuncu
C)      Yazı tura atılır tura gelen oyuna başlar

 1.  Satranç tahtasında kaç kare vardır?
A)      16
B)      32
C)      64

 1.  Satranç tahtasında kaç taş vardır?
A)      15
B)      32
C)      25

 1.  Satrançta hangi taşlar çapraz gidebilir?
A)      Kale- At-Fil
B)      Şah –kale- vezir
C)      Vezir- Fil- Şah

 1.  Aşağıdakilerden hangisi beraberlik gerektiren bir durum değildir?
A)      Oyuncunun oyunu terk etmesi
B)      Üç kez aynı hamlenin tekrarı
C)      Oyuncuların anlaşması

 1.  Boğmaca matı hangi taşın şah çekmesiyle gerçekleşir?
A)      At
B)      Fil
C)      Vezir

 1.  Satranç oyunu kaç kişi ile oynanır?
A)      2
B)      3
C)      4
         
 1.  Satrançta bir oyuncunun kaç taşı vardır?
A)      20
B)      18 
C)      16
                      
 1.  Bir oyuncunun kaç piyonu vardır?
A)      20
B)     
C)      16

 1.  Bir oyuncunun kaç veziri vardır?
A)      3
B)      1
C)      2

 1. Satranç tahtasında kaç yatay kare vardır?
A)      6
B)      7
C)      8

 1. Satranç tahtası hangi harf ile biter?
A)        H
B)        G
C)        E

 1. Kale nasıl hareket eder?
A)      Çapraz
B)      L şeklinde
C)      Düz
  
 1. Fil nasıl hareket eder?
A)      Çapraz
B)      Eğri
C)      Yatay- Dikey

 1. Piyon satranç tahtasında en son kareye geldiğinde ne yapılır?
A)      Oyun dışı kalır, yerine taş konmaz.
B)      Terfi eder.
C)      Geriye döner.

 1.  Piyon hangi taşa terfi edemez?
A)      20
B)      18 
C)      16

 1. Rok hamlesi hangi taşlar arasında yapılır?
A)      At-Kale
B)      Vezir-Kale
C)       Şah-Kale

 1.  Rok yaparken önce hangi taş oynanır?
A)      Şah
B)      Kale
C)      At

 1. En son (2015) satranç dünya şampiyonu Kimdir?
A)      Magnus Carlsen
B)      Kasparov
C)      Karpov

 1. Aşağıdakilerden hangisi fil taşının sembolüdür?
A)      Fil
B)      F
C)      f

 1. At d5 karesindeki taşı alıp şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      Axd5+
B)      Ad5
C)      aD5++

 1. Vezir a7 karesindeki taşı alıp şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      vxA7+
B)      Va7
C)      Vxa7+

 1. Fil c3 karesindeki taşı alıp şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      Fc3
B)      Fxc3+
C)      fxc3++

 1. Kale h3 karesindeki taşı alıp şah mat yaparsa notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      Kxh3++
B)      Kxd5
C)      kD5++


 1. Beyaz Piyon a8 karesine geldiğinde vezire terfi ederse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      A8xV
B)      a8V
C)      Va8

 1. Beyaz piyon c8 karesine geldiğinde Ata terfi edip şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      AxC8+
B)      Ac8
C)      c8A+

 1. f dikeyindeki siyah piyon e1 karesindeki taşı alıp kaleye terfi edip  şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      fxe1K+
B)      FxV
C)      aD5++

 1. Vezir d5 karesindeki taşı alıp şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      Vxd5+
B)      Vd5
C)      aVd5++
 1. Kale d3 karesindeki taşı alıp şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      Axd5+
B)      Kxd3+
C)      aD5++
 1. At d7 karesindeki taşı alıp şah çekerse notasyon kâğıdına sembollerle nasıl yazılır?
A)      Axd7+
B)      Ad5

C)      aD5++
Yorum Gönder

 
Top