0

TARİH ÇAĞLARI
Tarih çağlarının belirlenmesinde insanlığı etkileyen evrensel olayların seçilmesi esastır.
DİKKAT: Tarih çağlarına ilk geçen uygarlık Mezopotamya uygarlığıdır.
İLKÇAĞ: M.Ö 3200 tarihinden 375 tarihindeki kavimler göçüne kadar süren ve en uzun çağ olarak tanımlanan dönemdir. Bazı kaynaklar bu çağın 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla sona erdiğini kabul eder. Bu çağ insanın yaptıkları ise şunlardır:
1) İlk yazı,takvim,yazılı kanun,alfabe bu çağda bulunmuştur,
2) İlkçağ insanın ekonomisini tarım oluşturur,
3) Çok tanrılı bir din inanışı hakimdir.Tek tanrılı dine inanan ise sadece İbranilerdir.
4) Toplum yapısında sınıflaşmalar vardır ve kölelik yaygındır.
5) Devletler site, nom ve polis şeklinde örgütlenmiştir.
6) İlk yazılı antlaşma bu çağda yapılmıştır.
ORTAÇAĞ: Kavimler göçünden başlayıp İstanbul’un fethine kadar geçen süreye ortaçağ adı verilir. Bu çağda meydana gelen bazı önemli olaylar ise şunlardır:
1) İslamiyet ortaya çıktı ve dünyaya yayıldı,
2) Avrupa da yaygın yönetim biçimi feodalite olup siyasi birliktelik yoktur,
3) Haçlı seferleri, Türkler üzerine bu çağda düzenlenmiştir,
4) Osmanlı devleti kurulmuş ve dünyaya yayılmaya başlamıştır,
5) İngiltere de büyük şart yani Manga Carta imzalanmıştır.
YENİÇAĞ: İstanbul’un fethiyle başlayıp Fransız İhtilaline kadar geçen süreye denir. Bu çağda gerçekleşen olaylar daha çok Avrupa’nın gelişmesine yardımcı olmuştur.
1) Coğrafi keşifler yapıldı,
2) Rönesans hareketleri başladı ve skolastik düşünce yıkıldı,
3) Reform hareketleri oldu,
4) Osmanlı Devleti coğrafi keşifler ve Rönesans’tan etkilenen en önemli ülke oldu,
5) Avrupa da ilerlemeler görülürken İslam dünyasında duraklamalar başladı.
YAKINÇAĞ: Fransız İhtilalinden günümüze kadar geçen süreye yeniçağ adı verilir. Bu
çağda gerçekleşen olaylar ise şunlardır:
1) Sanayi İnkılabı gerçekleşti,
2) I ve II.Dünya savaşları yaşandı,
3) Ay’a ayak basıldı,
4) Kurtuluş mücadelesini Türkler başarıyla verdi.


Şehir devletleri bir araya toplayan merkezi krallıklar ve imparatorluklar kurulmaya başlamıştır.Devrin sonlarına doğru yazı bulunmuş ve tarih çağlarına geçilmiştir. Bu devrin en önemli yerleşim yerleri Çanakkale Truva, Burdur Hacılar, Yozgat, Alişar ve Çorum Alacahöyük’tür.
Yorum Gönder

 
Top