0

TEMEL KAYNAK OLARAK
KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim, İslamiyet’in Temel kaynağı olup dinin temel esaslarını içerir. İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkiler gibi konularını öğrenmede birinci kaynaktır. Bu kitaba iman eden her Müslümanın ilahi kitabın ilkelerine uyması ve ayetlerden çıkarılan hükümlerden istifa etmesi gerekir. Kaynak olma bakımından Kur’an-ı Kerim’in getirdiği hükümleri üç madde de toplamak mümkündür.
ü  İnanç ile ilgili Hükümler
ü  İbadet İle İlgili Hükümler
ü  Ahlak İle İlgili Hükümler

İnanç İle İlgili Hükümler
Kur’an-ı Kerimin üzerinde önemle durduğu konuların başında inanç esasları gelir. İnanç esasları zaman, mekân ve hitap edilen fertlere göre değişiklik göstermez. Bütün peygamberler ve Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları temelde aynı inanç esaslarına çağırmışlardır. Çünkü inanç, bütün ilahi dinlerin ve İslam’ın temelidir.
İnanç olmadan ibadetlerin ve yapılan güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim bize öncelikle inanç konularından bahseder.
           
            Kur’an-ı Kerim insanları öncelikle doğru bir inanca çağırır. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya; meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahrete, kaza ve kadere iman etmeye davet eder. Kur’an-ı Kerim, bize bildirdiği inanç esaslarını evrenden örnekler vererek de temellendirmektedir. Örneğin; Bitkilerin kurumasını, yapraklarının sararıp solmasını ölüme, tabiattaki canlanmayı ise yeniden dirilişe benzeterek bize ahiret hayatını anlatır.

İbadet ve Davranış İle İlgili Hükümler

Dini açıdan sorumluluk çağına ulaşan fertlerin yerine getirecekleri görevlerle ilgili hükümlerdir.

Kur’an-ı Kerimin belli başlı konularından biriside ibadetlerdir. Kur’an-ı Kerim inanç esaslarının yanı sıra inancın gereği olan ibadetler hakkında da bilgiler verir. İnsanın yaratılış gayesinin, en önemli görevinin Allah’ı tanımak ve ona ibadet etmek olduğunu belirtir. İbadetlerin neler olduğunu, bunların niçin, ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında genel açıklamalar yapar. Bunların başında namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetlerden; helal ve haramlar, alışveriş, evlenme ve boşanma, aile hukuku ve yönetim işleri gibi konulardan bahseder.
“… Namazı dosdoğru kılın, çünkü namaz, mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”

Ahlak İle İlgili Hükümler

Kur’an-ı Kerimin üzerinde durduğu konulardan biriside güzel ahlaktır. Kur’an-ı Kerimde pek çok ayette “inananlar ve güzel işler yapanlar” ifadesi bir arada zikredilir.
 Kur’an-ı Kerimde Hz. Muhammed (s.a.v.)’den bahsedilirken “üstün bir ahlaka sahip olduğu”, “inananlar için en güzel örnek olduğu” belirtilir. Böylece inananlar güzel ahlaklı olmaya teşvik edilir.

Kur’an’da ahlaka uygun olmayan davranışlar açıkça kınanır ve inananların bunlardan uzak durmaları istenir. Dedikodu yapmak, iftira etmek, yalan söylemek, kibirlenmek, insanların özel yaşamlarını araştırmak gibi olumsuz tutum ve davranışlar yasaklanırken; anne- babaya iyi davranmak, akrabalara yardım etmek, yoksul ve yetimlerin haklarını gözetmek, hoşgörülü ve affedici olmak gibi olumlu davranışların yapılması emredilir.


İslam dininin ahlaki hükümlerinin kaynağı Kuran’dır. Kur’an insanların kendi aralarında ve diğer canlılarla münasebetlerini Adab-ı Muaşeret (görgü kuralları) adı verilen bu kurallarla düzenler.
Yorum Gönder

 
Top