0

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji İskeletin Bölümleri, Kemik Çeşitleri Konusu Değerlendirme Soruları ile ilgili aramalar;
4. sınıf fen ve teknoloji vücudumuzun bilmecesini çözelim konu anlatımı
vücudumuzun bilmecesini çözelim 4 sınıf
4.sınıf vücudumuzun bilmecesini çözelim konu özeti
4 sınıf vücudumuzun bilmecesini çözelim slayt
4. sınıf fen ve teknoloji vücudumuzun bilmecesini çözelim etkinlik
vücudumuzun bilmecesini çözelim 4. sınıf test çöz
4.sınıf fen ve teknoloji vücudumuzun bilmecesini çözelim çalışma kağıdı

4.sınıf fen ve teknoloji kuvvetin etkileri

SORULAR
1-Kemiklerden oluşan ve eklemlerle bağlanan, vücudumuzun dik durmasını ve hareket etmesini sağlayan yapıya ne denir?
A)   Kemik          B)Eklem        C) İskelet              D) Omurga

2- Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?
A)   Vücudun dik durmasını sağlar.
B)    İskeleti saran kaslarla birlikte vücuda şekil verir.
C)   Eklem ve kaslarla birlikte vücudun hareket etmesini sağlar.
D)   Bazı vitaminleri depolar.

3- Beyini koruyan kemik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kafatası             B)Göğüs kafesi       
C)Kürek kemiği       D) Leğen Kemiği

4-  Aşağıdakilerden hangisi kemik çeşidi değildir?
A)   Uzun kemik       B) Kısa kemik          
C) Yassı kemik        D)Yuvarlak kemik
5- Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiğe örnektir?
A)   Kafatası            B)Leğen kemiği       
C) Kol                    D) Omur

6) Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiğe örnektir?
A) Kafatası            B) Omurga             
C) El kemiği            D) Bacak kemiği

7) Aşağıdakilerden hangisi kısa kemiğe örnektir?
         A) Göğüs kemikleri  B) Ayak kemikleri    
C) Kol kemikleri      D) Bacak kemiği

8) Vücudumuzun ve başımızın dik durmasını sağlayan nedir?
         A) Kürek kemiği      B) Kol kemiği          
C)Omurga              D) Göğüs kemiği

9) Kemikleri birbirine bağlayan nedir?
         A) Eklem                B) Kas                   
C)Damar                D)İskelet
10) Kalp ve Akciğeri koruyan kemik aşağıdakilerden hangisidir?
         A) Kafatası            B) Göğüs kemiği      
C) Kürek kemiği      D)Leğen kemiği

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji İskeletin Böümleri, Kemik Çeşitleri Konusu Değerlendirme Soruları 2

1.Vücudumuza destek vererek dik durmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A. eklem C.kıkırdak
B. kas    D. iskelet

2. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapının temel kısımlarından birisi değildir?
A. beyin               B. omurga
C. kafatası            D. kollar ve bacaklar

3. Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur?
A) kafatasında                 B) omurgada                  
C) kolda              D) bacakta

4.Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir?
A)Vücudun dik durmasını sağlar
B)Vücudun şeklini verir.
C)Vücuda biçim veren lifli yapıdır.
D)Organların korunmasını sağlar.

5.Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
   A-Beynimizi korur.
   B-Kalp ve akciğer gibi iç organlarımızı korur.
   C-Solunumu sağlar.
   D-Bağırsaklarımızı korur.

6.Aşağıdaki yapılardan hangisi kemiklerimizi bağlayarak  bir arada tutar?
 A-Eklemler                           B-Uzun kemikler                  
C-Yassı kemikler                  D-Kısa kemikler

7.Dirsek kemiği iskeletimizin hangi bölümünde bulunur?
A-Kolumuzda                     B-Gövdemizde                  
C-Bacağımızda             D-Kafatasımızda    

8.Aşağıdakilerden hangisi bir araya gelerek omurgayı oluşturur.?
A-Eklem                        B-Omur                          
C-Damar                          D-Lif

9. İskeletimizin temel kısımlarından biri olan göğüs kafesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A-Omurga                     B-Kol kemikleri              
C-Kalça kemiği               D-Kaburga kemikleri

10.Vücudumuzun dik durmasını sağlar ve 33 adet omurdan oluşmuştur.
Yukarıda bahsedilen iskeletimizin hangi kısmıdır?
a)Göğüs kafesi                      b)Kafatası
c)Kollar                                 d)Omurga

* Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y harfi  koyunuz.

11. (  )  K aslar kasıldığında boyları kısalır.
12. (  )   Kafatası iskeletin temel kısımlarındandır.
13. (  )  Yetişkin bir insanda 206 tane kemik bulunur.
14. (  )  İskelet sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşur.
15. (  ) Kaslar lifli yapıdadır.
16. (  ) Kemikler uzun ,kısa ve yassı olmak üzere değişik şekillerdedir.
 17.(  )Beynimizi  omurga   korur.
18. (  )Göğüs kafesindeki kemikler omurga kemikleridir.
19. (  )Bacak kemiklerini bağlayan ekleme dirsek denir.
20. (  ) Bilek kemikleri uzun kemiklerdir.
21.(   )Omzumuz kolu gövdeye bağlar.

*Aşağıdaki  soruların cevaplarını yazınız.

22.İskelet nedir?Kaç kısma ayrılmıştır?Yazınız.

23.Kemikler kaça  ayrılır?İsimlerini yazınız.

24.Eklemin tanımını yapınız.Örnekler veriniz.

25.Kasların  görevlerini yazınız.
Yorum Gönder

 
Top