0

Aristonun kullandigi element kavrami ile bugunku element kavramini karsilastırınız;

Aristo’ ya göre madde, “su, toprak, ateş, hava” olamk üzere dört ana elementten oluşmaktadır. Bu kabul tamamen düşünceye dayalı hiçbir genel gerçeklik temeline oturmayan madde algısıdır. Aristo her şeye uygun gelen özelliklerin sıcak, soğuk, kuru ve yaş olarak bulunduğunu varsaymıştır. Bunlar aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere ikişer ikişer farklı şekillerde birleştiğinde en fazla altı çift elde etmiştir (Sıcak-ıslak, ısla-soğuk, soğuk-kuru, kuru-sıcak, soğuk-sıcak, kuru-ıslak). Fakat bunlardan soğukla sıcak ve kuruyla ıslak birbirinin zıttı olduğu için yok edilebilir ve sonuçta dördü kalır. Aristo maddeleri dört ana element olarak kabul ettiği su, toprak, ateş ve havanın değişik şekillerde birleşmesi sonucu oluştuğunu ve bu maddelerin sıcak-ıslak, ıslak-soğuk, soğuk-kuru, kuru-sıcak, gruplarında birbirine dahil olabileceğini varsaymıştır. Örneğin soğuk ve ıslak, suyu (sıvı); soğuk ve kuru, toprağı (katı); ıslak ve sıcak, havayı (gaz); kuru ve sıcak, ateşi (yanıcı) oluşturur.


Aristo'ya göre tüm maddeler dört elementten oluşmuştur. Bunlar; ateş, su, toprak ve havadır.ve bu elementlerin 4 temel özellikleri vardı; soğuk, sıcak, kuru ve ıslak. ona göre her elementin iki özelliği vardı; su elementi ıslak ve soğuk, hava elementi ıslak ve sıcaktı, Ateş elementi sıcak ve kuru, toprak ise soğuk ve kurudur. Ama bugünkü element kavramı bildiğimiz gibi kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan maddelerin en basit birimidir. Bir element sadece tek cins atom içerir. En önemli nokta ise bir elementin özelliğinin diğer elementin özelliğinden farklı olmasıdır.
Yorum Gönder

 
Top