0

ÖRNEK CÜMLE ÇÖZÜMLEMELERİ

1-Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
Bu cümle,
a. Yapısına göre, basit cümledir.
b. Yüklemin türüne göre, fiil cümlesidir.                                                                                                   
c. Yüklemin yerine göre, devrik cümledir.
ç. Anlamına göre, olumlu cümledir.

2-Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

3-Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

4-Küçük Ağa'nın bir şey düşündüğü yoktu.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

5-Hiçbir şey düşünmüyor.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

6- Atın başını devamlı olarak Akşehir'e doğru çeviriyordu.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

7-Köye döndüğü zaman Recep'i o nasıl beklemişse onu da öyle bekliyor­lardı.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

8-Çakırsaraylı: "Meraklandırdınız bizi ağam." dedi.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

9-Meraklanacak ne var bunda?                                                                    
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

 10-Sevinecek çok şey var.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

11-Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

12-Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

13-Ferit kalemi alırken, bu son tesadüfün lise filozofunu hiç hayrete düşürmediğini gördü.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

14-Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

15-Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

16- Cenap Şehâbeddin çocukluğumdan beri sevdiğim şairdir.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

17-Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

18-Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------
19-Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

20-Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

21-Ben insan ruhlarındaki derinliğin ancak onunla ölçülebile-ceğine kaniyim."
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

22-Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavardır.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

23- Uzar gider bir sessizlik içinde
      Bir uçtan bir uca Türkistan toprakları."
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

24-Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına
     Çöreklenir yedi başlı bir kızıl yılan.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

25- Baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Batur Han
       Bebekler bile vurulur beşiklerinde.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

26-Kana boyanır baştan başa Türkistan.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

27- O, ağaçların yapraklarını hiç dökmediği bir ülkedir.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

28-Kırmızı kiremitli, beyaz badanalı evleri vardır.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

29-Bu evlerin bahçelerinde, her mevsim ayrı çiçekler açar.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

30-Korkunun hiç uğramadığı, yürek oynamasının, diz tutma-sının bittiği yerdir Türkiye.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

31-Mümtaz, bu bakışlar kucaklaşma hıçkırıklarına benzeyen gülüşleri, gece gündüz beraberinde taşırdı.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------
ç. Anlamına göre:----------------------------------

32- Onun ruhu Nuran'ın bakışlarının yorulmaz dalgıcıydı.
Bu cümle,
a. Yapısına göre: -------------------------------------
b. Yüklemin türüne göre: --------------------------
c. Yüklemin yerine göre:----------------------------

ç. Anlamına göre:---------------------------------- 
Yorum Gönder

 
Top