0

FOSİL NEDİR? 

Fosilleri inceleyen bilimdalına paleontoloji, fosil toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan kişilere de paleontollog denir. Fosiller bir polen tanesi küçüklüğünde ya da dev bir dinazorun kemiği büyüklüğünde olabilir. Bir hayvan ya da bitkinin fosilleşmesi için milyonlarca yıl devam eden bir süreç gerekmektedir. Genellikle hayvan ya da bitkilerin sert kısımları bu uzun süreç boyunca dayanıklılık gösterebilir.

Fosili tanımlayacak olursak, bir zamanlar yaşamış olan bitki ve hayvanların kayaçlar içerisindeki kalıntıları fosil olarak denir. Fosil bize yaşadığı zamanla ilgili bilgiler verir. Fosilin yaşı tespit edilerek, o zamanda yaşayan canlılar hakkında fikir yürütülür. Fosil bize bulunduğu yerin milyonlarca yıl önce sahip olduğu iklim, bitki örtüsü, burada yaşayan diğer canlı türleri gibi bilgiler verir.

Fosillerden hareketle canlıların geçirdikleri gelişmeleri, yaşam ortamlarını, nasıl ortaya çıktıklarını ve yok olduklarını öğreniriz. Yaşadıkları dönemin beslenme ve iklim özelliklerine dair bazı bilgilere de ulaşma şansına sahip olabiliriz.
Yorum Gönder

 
Top