0

İnsanlar yaşadıkları çevreyi nasıl etkilemektedir?

İnsanlar yaşadıkları çevreyi bir çok açıdan etkilemektedirler. Bu etkiler bazen olumlu bazen d olumsuz olabilmektedir.

İnsanların çevre bilinci iyi ya da kötü etkilerin oluşumunda etkili olmaktadır.
Bazı insanlar çevrelerindeki yanlış durumları düzeltme yoluna giderken, bazı insanlar da yanlışlıkları artırma yolunu tutuyorlar.

Olumlu etkilere, ağaçlandırma faaliyetleri, çevreyi temizleme, ormanların taraçalandırılması, derelerin ıslahı örnek olarak verilebilir.

Olumsuz etkilere ise orman yangınlarını, çevre kirliliğini, hava kirliliğini, betonlaşmayı ve ağaçların kesilmesini, yanık yağların lavabolara dökülmesini, toprağa karışan çöpleri pilleri verebiliriz.
Yorum Gönder

 
Top