0

Thomson atom modeliyle Dalton atom modelini karşılaştırınız. Thomson, atomu anlayabilmemiz açısından Dalton’un söylediklerine neler eklemiştir?

DALTON ATOM MODELİ :

 John Dalton , maddeleri çok küçük yapı taşlarının topluluğu halinde bulunduğu fikrini ileri sürdü

 Dalton un atom teorisi olarak ortaya konulan temel özellikler şunlardır.

 - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır.
 ( maddelerin özelliklerini gösteren birim parçacıklar atom veya atom gruplarıdır )
 ( Maddelerin en küçük yapı taşları atomlardır.)

 - Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir.

 - Atom katı , sert , içi dolu küre şeklindedir.

 - Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır.
 (Aynı cins elementlerin atomları birbiriyle tamamen aynıdır )

 - Atomlar parçalanamaz


 THOMSON ATOM MODELİ :

 Atom modellerini üzümlü keke benzetmiştir.
 Thomson a göre atom , dışı tamamen pozitif yüklü bir küredir . Negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş haldedir.

 Thomson` un atom teorisi olarak ortaya konulan temel özellikler şunlardır.

 - Atomlar yapısında - yüklü elektronlarla + yüklü protonlar vardır.
 (proton ve elektronlar yüklü parçacıklardır. Bunlar yük bakımından eşit işaretçe zıttırlar.
 Protonlar +1birim yüke , elektronlar ise -1 birim yüke sahiptir. )

 - Bir atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. Yani yüksüzdürler.
 ( Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşit olduğundan yükler toplamı sıfırdır )

 - Atomun kütlesini protonlar oluşturur.
 (elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Bu nedenle atomun ağırlığını büyük ölçüde protonlar teşkil eder )

 - Atomlar içerisinde elektron ve protonlar bulunan sağlam bir küre şeklindedir.
 ( atom yarıçapı 10-8 cm olan küre şeklindedir. Küre içerisinde proton ve elektronlar rastgele yerlerde bulunur . elektronun küre içindeki dağılımı üzümün kek içindeki dağılımına benzer )
Thomson atom modeliyle Dalton atom modelini karşılaştırınız ile ilgili aramalar
dalton thomson and rutherford's model of the atom how is thomson model of the atom different from dalton model atom dalton thomson rutherford bohr difference between dalton and thomson model of atom atomic model dalton thomson rutherford bohr
Yorum Gönder

 
Top