0

Yaşadığınız şehir, kasaba veya beldenin belediye başkanı adayı olduğunuzu düşününüz.  Seçim çalışmanızda seçmenleri; çevre ile ilgili  düşünceleriniz, planlarınız hakkında bilgilendirmek amacıyla bir konuşma metni hazırlayınız. 

Sevgili arkadaşlar;

Malumunuz şehrimiz güzel doğasıyla çok güzel bir konum arz etmektedir. Bu potansiyelini geliştirmek hem bizim için mutluluk ve sağlık sebebidir, hem de şehrimizin turizm potansiyeli de oldukça yüksektir.

Bu sebepten dolayı öncelikle şehrimizin doğal yapısını korumak ve çevre kirliliğini önlemek oldukça önemlidir.

Eğer başkan seçilirsem beni bu onura layık görürseniz ilk çalışma alanım doğal çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi olacaktır. Şehrimizde bulunan derelerin ıslahı, çorak alanların ağaçlandırılması, park ve bahçelerin yaygınlaştırılması size karşı en büyük vazifemdir.

Çarpık kentleşmeyi önleyecek çalışmalar bizzat tarafımca yapılacak ve takip edilecektir.

Saygılarımı sunarım...
Yorum Gönder

 
Top