0

ALIŞTIRMALAR


1. Aşağıdaki noktalı yerlere “km” veya “mm”den uygun olanını yazınız.

a. Şehirler arasındaki uzaklıklaKM  ile ölçülür.

b. Sınıf kitaplığının camı 2 ......MM... kalınlığındadır.

c. Ali’nin işaret parmağının uzunluğu 52 ......MM...

ç. Ankara-İstanbul arasındaki mesafe 453 .......KM....

d. Kara yolunda kaza olunca 3 ...KM....... uzunluğunda kuyruk oluştu.

e. Kalemimin kalınlığı 6 .......MM...

f. Bilgisayar CD’sinin kalınlığı 1 ........MM...

g. Dünya’nın Ay’a olan uzaklığı 376 284 ....KM.......

2. Noktalı yerlere, ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

..D...... a. 25 santimetre, 250 milimetreye eşittir.

..Y...... b. 125 metre, 1205 santimetreye eşittir.

..Y...... c. 7 kilometre, 700 metreye eşittir.

....D.... ç. 3 kilometre, 3000 metreye eşittir.

3. Aşağıdaki çizelgelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz.
mm 30 40 50 60

cm 3

cm 100 2000 7000 13 000

m

m 5000 8000 15 000 26 000

km

km 13 48 52 99

m


4. Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.

a. 250 mm = ...25..... cm b. 8500 cm = ...85.......... m

c. 12 m = .....1200........ cm ç. 47 000 m = ......47...... km

d. 9 km = ......9000....... m e. 33 km = ........33000.......... m

f. 3000 m = .....3..... km g. 18 000 cm = .....180...... m129

Bir Uzunluğu En Uygun Ölçme Birimiyle Tahmin Etme


Galata Kulesi, uzun dönem yangın gözetleme kulesi

olarak kullanılmıştır. Yapılışından sonra Cenevizliler ve

Bizanslılar zamanında nice olaylara tanık olmuştur. Ayrıca

Hezarfen Ahmed Çelebi ünlü uçuşunu Galata Kulesi’nden

yapmış, halkın şaşkın bakışları önünde boğazı

aşıp Üsküdar semtine kadar uçmayı başarmıştır.

Galata Kulesi’nin yangın gözetleme kulesi olarak kullanılma

nedeni ne olabilir?

Hezarfen Ahmed Çelebi’nin uçmak için Galata Kulesi’nin

tepesini tercih etmesinin nedeni ne olabilir?
Galata Kulesi’nin yüksekliği hangi uzunluk ölçme birimi ile ifade edilebilir? Açıklayınız.Tahmin Et, Kontrol Et, Karşılaştır

: toplu iğne, uç kutusu, silgi, sıra, sınıf kapısı, cetvel,


metre.
Aşağıdaki çizelgeyi defterinize çiziniz.

Çizelgede yazılı olan nesnelerin uzunluklarını m, cm, mm


cinsinden tahmin ederek çizelgeye yazınız.
Nesnelerin uzunluklarını uygun ölçme birimlerini kullanarak ölçünüz ve ölçme


sonuçlarını çizelgeye yazınız.
Tahmininizle ölçme sonucunu karşılaştırınız.

Grup arkadaşlarınızla çizelgelerinizi karşılaştırınız.

Toplu iğnenin uzunluğunu kilometre ile ölçebilir misiniz? Açıklayınız.

Bir uzunluğu en uygun ölçme birimi ile tahmin etmek önemli midir? Nedenini açıklayınız.

5. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun olan sayıları yazınız.

a. 355 mm = 35 cm 5 mm b. 712 mm = ....70....... cm ......12..... mm

c. 903 mm = ..90..... cm ...3... mm ç. 109 mm = .....10...... cm ......9..... mm

d. ...489.... mm = 48 cm 9 mm e. ..257..... cm = 2 m 57 cm

f. 401 cm = ...4.. m ....1... cm g. 813 cm = ..8......... m .....13...... cm

ğ. ..547.... cm = 5 m 47 cm h. .1071....... m = 1 km 71 m

ı. 3333 m = ..3..... km ..333.... m i. 7014 m = ..7.. km ....14....... m

j. 9876 m = ...9... km .876.... m k. ........2001........... m = 2 km 1 m

l. .......38113....... m = 38 km 113 m m. ....40040........... m = 40 km 40 m
Yorum Gönder

 
Top