reklam
Kültürel ögelere yeterince değer verilmezse neler olabilir?

Kültürel ögelere yeterince değer verilmezse neler olabilir?

10 ay önce yazıldı
Kültürel ögelere yeterince değer verilmezse neler olabilir? Kültürel ögelere yeterince değer verilmezse kültür yozlaşır ve başkalaşır. Kültürünü kaybeden toplumların kalkınması mümkün değildir. Ülkemizin ve milletimizin kalkınması, huzurlu bir yaşam içinde olması için mutlaka kültürel ögeleri korumalıyız....
Ülkemizde bulunan doğal varlıklardan görmek istediğiniz üç tanesini seçiniz. Bunları seçme nedeninizi açıklayınız.

Ülkemizde bulunan doğal varlıklardan görmek istediğiniz üç tanesini seçiniz. Bunları seçme nedeninizi açıklayınız.

10 ay önce yazıldı
Ülkemizde bulunan doğal varlıklardan görmek istediğiniz üç tanesini seçiniz. Bunları seçme nedeninizi açıklayınız. Ilgaz dağları, peri bacaları, manyas kuşu cennetini seçelim. Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağları olan Ilgaz Dağları, ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Geniş ormanlar ile kaplı bir alan olarak tarif edilebilen Ilgaz Milli Parkı, botanik gezi, doğa yürüyüşü, bisikle...
İnsanların mağaradaki yaşamlarından sonraki yerleşmeleri nasıl değişiklik göstermiştir? Yerleşmelerinin değişmesini ve gelişmesini neler etkilemiştir?

İnsanların mağaradaki yaşamlarından sonraki yerleşmeleri nasıl değişiklik göstermiştir? Yerleşmelerinin değişmesini ve gelişmesini neler etkilemiştir?

10 ay önce yazıldı
İnsanların mağaradaki yaşamlarından sonraki yerleşmeleri nasıl değişiklik göstermiştir? Yerleşmelerinin değişmesini ve gelişmesini neler etkilemiştir? İnsanların mağaradaki yaşamlarından sonra Neolitik dönem başlamıştır. Son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çoğalmasına olanak vermiş, günümüzdekine benzer doğal bir ortam o...
Türkiye’nin matematik ve özel konumunu dikkate alarak bölgedeki durumuyla ilgili neler söyle­yebilirsiniz?

Türkiye’nin matematik ve özel konumunu dikkate alarak bölgedeki durumuyla ilgili neler söyle­yebilirsiniz?

10 ay önce yazıldı
Türkiye’nin matematik ve özel konumunu dikkate alarak bölgedeki durumuyla ilgili neler söyle­yebilirsiniz? Dünya haritasına bakıldığında; Türkiye, Eski Kara Kütleleri adı verilen, Asya-Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirlerine iyice yaklaştıkları bölgede yer alır. Topraklarının büyük çoğunluğu Anadolu yarımadası olarak Asya’da, Trakya yarımadası olarak Avrupa’da bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye,...
İnsanlar, tarih boyunca yerleşim yeri seçiminde nelere dikkat etmiş olabilir? Örnek vererek açık­layınız.

İnsanlar, tarih boyunca yerleşim yeri seçiminde nelere dikkat etmiş olabilir? Örnek vererek açık­layınız.

10 ay önce yazıldı
İnsanlar, tarih boyunca yerleşim yeri seçiminde nelere dikkat etmiş olabilir? Örnek vererek açık­layınız. Bir yerin yerleşim yeri seçilmesinde etkili olan etkenler şunlardır: 1. Su açısından zenginlik 2. Verimli tarımsal arazi yapsına sahip olması. (dağların etekleri) 3. İklim 4. Endüstri 5. Ulaşım Örneğin insanlar genellikle yerleşim yeri olarak ırmak kenarlarını seçerler. Çünkü suya yakın yer...
Mağara ve çevresindeki günlük yaşamı anlatan bir günce yazınız

Mağara ve çevresindeki günlük yaşamı anlatan bir günce yazınız

10 ay önce yazıldı
Yukarıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerdeki mağarada yaşayan ilk insanlardan biri olsaydınız neler hissederdiniz? Mağara ve çevresindeki günlük yaşamı anlatan bir günce yazınız. Günümüz şartları ve teknolojik durumları ile, mağarada yaşamak zorunda kalsak, kısa süreliğine dahi olsa bizim için çok zor olur, çok huzursuz, mutsuz ve güvensiz olur, tedirgin olurduk. Hiç bir teknolojik aleti çalışt...
osmanbey

Osman Gazi Bizanslarla neden iyi geçinmeye çalışmıştır?

10 ay önce yazıldı
Osman Gazi Bizanslarla neden iyi geçinmeye çalışmıştır? Ertuğrul Gâzi, 1281 yılında vefât edince Kayı beyi oldu. Anadolu Selçuklu Devletinin Bizans hududundaki Kayılar, Söğüt kışlağı ile Domaniç yaylağı arâzisine hâkimdiler. Osman Gâzi, Kayı beyi olunca, hudut komşusu Bizans tekfurları ile iyi geçinmeye çalıştı. Bunlar arasında en çok Bilecik Tekfuru ile anlaşıyordu. Çünkü adalet ve hoşgörü anl...
Müzelerin arkeolojik buluntuların korunmasındaki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

Müzelerin arkeolojik buluntuların korunmasındaki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

10 ay önce yazıldı
Müzelerin arkeolojik buluntuların korunmasındaki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız. Tarihi eser kaçakçılığının çok konuşulduğu günümüzde, müzeler çok önemli ve faydalı olan, tarihi eser olan arkeolojik buluntuları, koruma görevini yürütmektedirler. Müzeler bu işlevi ile, aynı zamanda bir ülkenin tarihini de korumaktadırlar. Arkeolojik buluntular sadece kaçakçılar tarafından, başka yerlere götürüle...
Mustafa Kemal’in başarılı bir asker olmasında onun hangi özellikleri etkili olmuştur?

Mustafa Kemal’in başarılı bir asker olmasında onun hangi özellikleri etkili olmuştur?

10 ay önce yazıldı
Mustafa Kemal’in başarılı bir asker olmasında onun hangi özellikleri etkili olmuştur? Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duyan Mustafa, asker olmak istiyordu. Mustafa Kemal’in bu yirmi beş yıllık süreçteki askeri eğitim ve öğrenim yaşantısının; O’nun başarılı bir asker, komutan, devlet adamı, inkılapçı ve düşünce adamı kısaca, dünya çapında “vizyon” sahibi başarılı bir Dönüştürücü L...
Millî bilincin uyandırılmasında Sivas Kongresi’nin etkisi olmuş mudur? Açıklayınız.

Millî bilincin uyandırılmasında Sivas Kongresi’nin etkisi olmuş mudur? Açıklayınız.

10 ay önce yazıldı
Millî bilincin uyandırılmasında Sivas Kongresi’nin etkisi olmuş mudur? Açıklayınız. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek memleketi kapsayan bir nitelik kazandırması açısından son derece önemli bir kongredir. Milli Mücadele’nin başlangıcında Türk milletinin tek vücut halinde birlik olduğunu tüm dünyaya ilan eden milli bir kongre olması sebebiyle etkisi Erzurum Kongresi’nden da...
TBMM’nin açılması Türk milleti için neden önemlidir?

TBMM’nin açılması Türk milleti için neden önemlidir?

10 ay önce yazıldı
TBMM’nin açılması Türk milleti için neden önemlidir? TBMM’nin Açılmasının Önemi: 1.Milli egemenlik ilkesi kurumlaştı 2.Halkçı, ulusçu ve demokratik bir Türk devleti oluştu 3.Temsil heyetinin görevi sona erdi 4.Ulusal örgütlenme tamamlandı...
Yurdumuzun parçalanması anlamına gelen Sevr Barış Antlaşması’nı Osmanlı Devleti neden imzalamıştır?

Yurdumuzun parçalanması anlamına gelen Sevr Barış Antlaşması’nı Osmanlı Devleti neden imzalamıştır?

10 ay önce yazıldı
Yurdumuzun parçalanması anlamına gelen Sevr Barış Antlaşması’nı Osmanlı Devleti neden imzalamıştır? Sevr Antlaşması’nın kabulünü kolaylaştırmak ve Sevr hükümlerini uygulamak üzere, İtilaf Devletleri’nin teşvik ve desteği ile Yunan ordusu da 23 Haziran 1920’de Anadolu’da ve Trakya’da saldırıya geçti. Bursa’nın, Balıkesir’in, Uşak’ın ve Nazilli’nin ardarda işgali ile Sevr’in uygulanmasını sağlamak...
İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermek istemesinin sebebi ne olabilir?

İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermek istemesinin sebebi ne olabilir?

10 ay önce yazıldı
İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermek istemesinin sebebi ne olabilir? İngiltere bağımsız bir Ermeni Devleti kurulmasını istiyordu. İtilaf Devletleri’nin de onayını alan İngilizler, Sevr Antlaşması’na Ermeni Devleti’ni öngören bir madde koydurttu. Bu durum Ermenilere, Büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirme fırsatını vermişti....
Millî Mücadele’deki başarılarından dolayı Urfa, Antep ve Maraş şehirle­rine hangi ünvanlar verilmiştir?

Millî Mücadele’deki başarılarından dolayı Urfa, Antep ve Maraş şehirle­rine hangi ünvanlar verilmiştir?

10 ay önce yazıldı
Millî Mücadele’deki başarılarından dolayı Urfa, Antep ve Maraş şehirle­rine hangi ünvanlar verilmiştir? Bu illerin kurtuluş mücadelesinde sergiledikleri olağan üstü kahramanlık sonucunda sırasıyla Şanlı, Gazi, ve Kahraman unvanları verilmiştir....
Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için önemi nedir?

Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için önemi nedir?

10 ay önce yazıldı
Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için önemi nedir? Lozan Antlaşmasının Önemi 1- Türkiye uluslar arası ilişkilerde eşit şartlarda temsil edilmiştir. 2- Osmanlı Devleti uluslar arası sahada hukuken sona ermiştir. 3- Misak ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. 4- Asırlarca Avrupalıların peşinde koştukları “Şark Meselesi”(Türkleri Anadolu’dan ve Avrupa’dan atmak projesi) iflas etmiştir. 5- Ermeni v...
Bir kişi, size çevrenizdeki bir yeri sorduğunda nasıl tarif edersiniz?

Bir kişi, size çevrenizdeki bir yeri sorduğunda nasıl tarif edersiniz?

10 ay önce yazıldı
Bir kişi, size çevrenizdeki bir yeri sorduğunda nasıl tarif edersiniz? Cadde ve sokak numarası vererek tarif ederim. Ayrıca yol üzerinde bulunan okul,cami ve iş yerlerini belirtirim. Bulunduğum mevkide bulunan meşhur yerleri de tarif ederim....
Sizce Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü hangisidir? Neden?

Sizce Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü hangisidir? Neden?

10 ay önce yazıldı
Sizce Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü hangisidir? Neden? Mondros Ateşkes antlaşmasının en tehlikeli maddesi 7.madde olarak bilinen ”İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde Osmanlı Devleti’nin herhangi bir stratejik noktasını işgal hakkına sahip olacaklardır.” maddesidir. Bu maddeye göre İtilaf devl...
dunyaokuryazarlikoranlarigrafigi

Okuryazarlık oranı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10 ay önce yazıldı
Yandaki tabloda yer alan verilerden yola çıkarak okuryazarlık oranı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki hakkında neler söyleyebilirsiniz? Okuryazarlık oranı ile gelişmişlik arasında doğrudan bir ilişki vardır. Okuryazarlık oranı artıkça ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de artar. Okuryazarlık oranı en yüksek ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de en yüksektir....
Mustafa Kemal’in, Osmanlı yöneticilerinin aksine, ateşkes hükümlerinden rahatsızlık duymasının nedenleri neler olabilir?

Mustafa Kemal’in, Osmanlı yöneticilerinin aksine, ateşkes hükümlerinden rahatsızlık duymasının nedenleri neler olabilir?

10 ay önce yazıldı
Mustafa Kemal’in, Osmanlı yöneticilerinin aksine, ateşkes hükümlerinden rahatsızlık duymasının nedenleri neler olabilir? Mondros Ateşkes antlaşmasının hükümleri bir devletin bağımsızlığına aykırıydı. Ateşkes hükümlerinin uygulanması devletin fiilen sona ermesi ve vatanın işgal edilmesi anlamına gelecekti. Halk işgal devletlerinin hakimiyeti altında yaşayacaktı. Antlaşmasının uygulanmaya başlaması...
turkiyeokumayazmagrafigi

Okuma yazma bilmeyen nüfus içinde kadınların oranının yüksek olmasının nedenleri neler olabilir?

10 ay önce yazıldı
Okuma yazma bilmeyen nüfus içinde kadınların oranının yüksek olmasının nedenleri neler olabilir? Anne ve babanın yeterli eğitimi almamış olmaları. Ekonomik yetersizlikler Bazı yörelerimizde kızların erken yaşta evlendirilmeleri Kız çocuklarının ev işlerinde çalıştırılması vb. ...
İngiliz Dışişleri Bakanı, Mısır ve Hindistan’daki Müslümanların hangi izlenimi edinmelerinden korkuyor? Neden?

İngiliz Dışişleri Bakanı, Mısır ve Hindistan’daki Müslümanların hangi izlenimi edinmelerinden korkuyor? Neden?

10 ay önce yazıldı
İngiliz Dışişleri Bakanı, Mısır ve Hindistan’daki Müslümanların hangi izlenimi edinmelerinden korkuyor? Neden? Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes antlaşmasını imzaladıktan sonra siyasi olarak varlığını devam ettirmek istemekteydi. Ama İtilaf devletleri Osmanlının tamamen yıkılmasını sağlayarak bir daha ayağa kalkmasını istemiyorlardı. Bu yüzden Mısır ve Hindistan’daki Müslümanların Osmanlının tamam...
turkiyenufusyasgrubugrafigi

Nüfusumuzun önemli bir bölümünün 0-14 yaş grubunda olması ne anlama gelir?

10 ay önce yazıldı
Nüfusumuzun önemli bir bölümünün 0-14 yaş grubunda olması ne anlama gelir? Ülkemizdeki toplam nüfusun % 26’sı 0-14 arasındaki genç nüfustur. Bu yaş grubu bağımlı nüfustur. Yani çalışabilir, aktif nüfusun beslemek zorunda olduğu çalışmayan nüfustur. 0-14 yaş grubu azaldıkça nüfusumuz daha çok gelişmiş özelliklere sahip olacaktır. ...
Sömürgecilik ile manda ve himaye sistemi arasında, ortaya çıkarabileceği sonuçlar bakımından bir farklılık olduğu söylenebilir mi? Neden?

Sömürgecilik ile manda ve himaye sistemi arasında, ortaya çıkarabileceği sonuçlar bakımından bir farklılık olduğu söylenebilir mi? Neden?

10 ay önce yazıldı
Sömürgecilik ile manda ve himaye sistemi arasında, ortaya çıkarabileceği sonuçlar bakımından bir farklılık olduğu söylenebilir mi? Neden? Sanayi inkılabı sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik, ham madde ve pazar arayışı demektir. Buna göre fabrikalaşmayı sağlayan batı ülkeleri ham madde açısında zengin olan ve nüfus açısında elverişli olan Asya ve Afrika’daki ülkeleri sömürge haline getirmişlerdir....
İtilaf Devletleri azınlıkların Türklere yönelik saldırılarını destekleyerek hangi sonucu elde etmek istemiş olabilirler?

İtilaf Devletleri azınlıkların Türklere yönelik saldırılarını destekleyerek hangi sonucu elde etmek istemiş olabilirler?

10 ay önce yazıldı
İtilaf Devletleri azınlıkların Türklere yönelik saldırılarını destekleyerek hangi sonucu elde etmek istemiş olabilirler? İtilaf devletleri (özellikle İngiltere) Anadolu’yu çeşitli işgal bölgelerine ayırmak istiyorlardı. Bu amaçla İngiliz, Fransız ve İtalyanlar bazı yerleri işgal etmişlerdi. Anadolu’nun doğusunda Ermenileri, batısında Rumları destekleyerek Anadolu’nun tamamen parçalanmasını amaçla...
turkiyenufusyasgrubugrafigi-1

Nüfusumuzun yaş gruplarına göre dağılımı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10 ay önce yazıldı
Nüfusumuzun yaş gruplarına göre dağılımı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ülkemizdeki toplam nüfusun % 26’sı 0-14 arasındaki genç nüfustur. %67’si 15-64 arasındaki çalışabilir yetişkin nüfustur. % 7’si ise 65 ve üzeri yaşlardadır. Bu oranlar ülkemizin gelişmekte olduğunu gösterir....
Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesine yönelik uygulamaları

Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesine yönelik uygulamaları

10 ay önce yazıldı
Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesine yönelik uygulamalarından birini seçerek araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Atatürk, Türk tarihinin doğru kaynaklardan araştırılıp, öğrenilmesi ve Türk gençliğine aktarılması için Türk Tarih kurumunun kurulmasına öncülük etmiştir. Türk Tarih Kurumu, amaçları doğrultusunda Türk tarihinin pek çok meselesine ışık tutmak maksadıyl...
turkiyenufusgrafigi

Ülkemizde nüfus artışının en az ve en fazla olduğu yıllar hangileridir?

10 ay önce yazıldı
Yukarıdaki tablo ve grafiğe göre ülkemizde nüfus artışının en az ve en fazla olduğu yıllar hangileridir? Nüfus artışının en az olduğu yıllar 1945-1950 yıllarıdır. Ülkemizin 2. Dünya savaşına girmesi ihtimali yüzünden erkek nüfusun askere alınması bu durumun sebebidir. Nüfusumuzun en çok artığı yılar ise 1945- 1960 arasıdır. Bunun sebebi ise 2. Dünya Savaşı’nın etkilerinin sona ermesi, sağlık a...
Sosyal bilgiler dersi gerekli midir? Nedenini açıklayınız.

Sosyal bilgiler dersi gerekli midir? Nedenini açıklayınız.

10 ay önce yazıldı
Sosyal bilgiler dersi gerekli midir? Nedenini açıklayınız. Evet gereklidir,sebepleri; 1. Çevresini, yurdunu ve dünyayı tanır. 2. Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır. 3. Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir. 4. Aile, okul ve toplum yaşamının dayandığı temel ilkeleri bilir. 5. Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar. 6. Türklerin geniş ...
Genel nüfus sayımlarının amacı yalnızca ülkemizdeki insan sayısını belirlemek midir?

Genel nüfus sayımlarının amacı yalnızca ülkemizdeki insan sayısını belirlemek midir?

10 ay önce yazıldı
Genel nüfus sayımlarının amacı yalnızca ülkemizdeki insan sayısını belirlemek midir? Bu sayımların başka hangi amaçları olabilir? Genel nüfus sayımlarının amaçları nelerdir? Ülkemizdeki insan sayısını belirlemek dışında, Kadın – erkek nüfusu belirlemek Kırsal-kentsel nüfusu belirlemek Okuma-yazma oranını belirlemek Eğitim durumunu belirlemek Nüfusu belirlemek Nüfusun yaşlara göre dağılımını beli...
Başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermeden insanlarla yaşadığımız sorunları nasıl çözebiliriz?

Başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermeden insanlarla yaşadığımız sorunları nasıl çözebiliriz?

10 ay önce yazıldı
Başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermeden insanlarla yaşadığımız sorunları nasıl çözebiliriz? Hak ve özgürlükler herkes için aynı şekilde uygulanmaktadır. İnsanlarla yaşadığımız sorunları, kimseye zarar vermeden yasal yollarda çözmeliyiz. Hak ve özgürlükler herkes için geçerlidir. Sorunları çözerken kimsenin hak veya özgürlüğü zarar görmemelidir....